Loading

Jobbmässa / Job Fair Life Science Lund 2018 Jobbmässan arrangeras av Arbetsförmedlingen, Medicon Village och Crossborder Öresund

Söker du nya utmaningar inom Life Science? Ta möjligheten och träffa företag med rekryteringsbehov inom Life Science på vår jobbmässa!

Ta med ditt CV!

/

Are you looking for new challenges within Life Science? Take the opportunity to meet companies who are hiring at our Job Fair!

Bring your CV!

Datum och adress / Time and location

25 October 10-13, Medicon Village (Lund)

UTSTÄLLARE / EXHIBITORS

Deltagande företag presenteras i tur och ordning / Participating companies are presented in the order of application

Credits:

Created with images by Caroline Davis2010 - "DNA"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.