งานคริสต์มาสและปีใหม่ หนองพวง หนองไม้ตาย พุทไธสง 24 ธันวาคม 2016 และ 1 มกราคม 2017

เริ่มงานด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร หนองพลวง เป็นประธานในพิธี

บรรดาสัตบุรุษแม้มีไม่มาก แต่ก็อบอุ่นด้วยบรรยากาศของความเชื่อ

บรรยากาศถ้ำพระกุมารที่อยู่ในวัดด้านขวามือของพระแท่น

คณะนักดนตรีอูคูเลเล่บรรเลงเพลงในพิธีและร้องอวยพรพี่น้อง

จากความทุ่มเทในการฝึกซ้อม จนมาเป็นความชำนาญ และกล้าแสดงออก...แน่นอน ในทางที่ถูกที่ควร

หลังมิสซาก็มีการจับรางวัล (สอยดาว)

รางวัลใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่จะจัดหามาได้ (หัวเรี่ยวหัวแรงคือพ่อเจ้าวัด)

ขาดไม่ได้ก็คือจักรยาน เพราะสำหรับเด็กๆ แล้วนี่คือ รางวัลใหญ่

เครื่องซักผ้าก็มี

สังฆานุกรของเรา บราเดอร์ชาญชัย ประทุมปีมาช่วยนำกิจกรรมสอยดาวครั้งนี้ด้วย

ของรางวัลรอแจกอีกมากมาย คุณพ่อเจ้าวัดบอกว่า "ไม่หมด ไม่เลิก"

แล้วทุกอย่างจะจบลงด้วยความสุขของทุกคนในเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีนี้

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.