Hoe kun je wind energie gebruiken Gemaakt dooR Milan Kiewied en Friso Kuperus

De eerste windmolen

De eerste windmolen (ook wel genoemd windturbine) werd in 1887 gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het werd gebruikt om licht te geven in een van een vakantieverblijf in Marykirk. Hij werd uitgevonden door professor James Blyth. De windmolen was circa 10 meter hoog. En liet 350 lampen branden. De windmolen heeft 24 jaar zijn werk gedaan.

Hoe kun je wind omzetten in energie

Het is het zelfde als een dynamo in je fiets. Door de wind draaien er wieken en daardoor draait er een wiel in de windturbine. De wieken zitten aan een stang vast daarna komt een versnellingen bak die laat de stang nog sneller draaien zodat de dynamo ook weer sneller draait. Die dynamo zet de beweging om in elektriciteit. Maar door die versnellingsbak wekt windmolen meer energie op

Waar zijn windmolen parken in Nederland?

Er zijn twee windmolenparken op zee. Windmolenparken zijn vooral aan de kust te vinden. Dat komt doordat daar meer wind is. Er is ook meer ruimte bijvoorbeeld op zee. We hebben gekeken tussen de jaren 2014 en 2015 naar het windenergie percentage op land en zee. In 2014 was de windenergie op 2865 uitgekomen en in 2015was dat maar liefst 3391. Dat is een een groot verschil

Wat zijn de toekomstplannen voor windmolens?

In de toekomst gaat veel veranderen met de windmolen parken. Bijvoorbeeld dat er op land in 2020 meer dan 6000 windmolens moeten staan. En op zee moeten er in 2023 minimaal 4450 windmolens komen te staan. In 2050 moet geheel Nederland uit duurzaam energie bestaan

Hoe word een windmolen geplaatst?

Bij dit filmpje laten we zien hoe een windmolen in elkaar word gezet.

Voor en nadelen van een windmolen
Voordelen

Windmolens geven veel energie.

Geen CO2 uitstoot.

Het is makkelijk en snel vervoerbaar door kabels en snoeren

Nadelen

Windmolens zijn erg duur.

De meeste mensen vinden windmolens lelijk.

Het kost veel tijd om een windmolen te bouwen.

Er is ook sprake van geluidsoverlast dat komt door de wieken ,want als de molen draait komt er een zoevend geluid van de wieken .

Het is gevaarlijk voor vogels en vleermuizen

Weetjes

1.Een windmolen op zee staat minstens 22km van het land af.

2.Oude windmolens hadden 2 wieken.

3.Tegenwoordig hebben windmolens 3 wieken.

4.Een wind molen kost tussen €1.500.000 en €2.500.000 euro.

5.Een windmolen begint te draaien bij 12 kilometer per uur en stopt voor veiligheid bij windsnelheden van 90kilometer per uur

6. 1 windturbine kan voor 500 huishouders elektriciteit zorgen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.