Loading

MEDIE #AAlborgproduktionsskole

På medie værkstedet er der to passionerede undervisere, som lærer den nye generation om grafisk design, video og fotografi

Eleverne blir testet i opgaver, der skal løse på egen hånd.

Men underviserne er selvfølgelig ikke bange for lige at give en hjælpende hånd eller gode råd, det er ligesom en del af at undervise :0)

Vi arbejder sammen om udviklingen af opgaverne.

Eleverne får mulighed for at vise deres kreativitet, og udtrykke sig på en positiv måde

Redigering af billeder, video og meget, meget mere

Det er muligt at arbejde med professionelt udstyr .

Både inden for film!

Og inden for foto.

Fællesskab fødes når JEG blir til OS!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.