Loading

10 lat Software Studio Sp. z o.o.

DCIM\100GOPRO\GOPR2598.
DCIM\100GOPRO\GOPR2601.
DCIM\100GOPRO\GOPR2603.
DCIM\100GOPRO\GOPR2605.
uroczystość wraz ze spotkaniem integracyjnym.

Spływ kajakowy zakończony, pora zacząć część oficjalną

Cześć, oficjalne przemowy już za nami, teraz czekamy na kolację z grila.

w oczekiwaniu pomaga nam lekkie piwo

w tak pięknych okolicznościach przyrody

podejmujemy trudy współzawodnictwa

mistrz klawiatury nie koniecznie będzie mistrzem trafień do dołka

ale najmłodsi pokażą na co ich stać

Credits:

Created with images by fotomatrix - "Calendar Pages and Clock"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.