Loading

Kleur omzetten les 2

Les 2: Hoe omzetten en aanleveren bij lab, voor drukwerk of print?

Iedere omzetting is kwaliteitsverlies

Pas omzetten als je weet waar je heen wilt

Tot dan zo groot mogelijke Kleurruimte houden

Van groot naar klein: Pro Photo RGB > Adobe RGB > 'sRGB > CMYK

Doorzichtig is 'sRGB, gekleurd is Blurb

Erwten en worteltjes = etiket = profiel

Missend profiel (geen etiket)
 1. Photoshop meldt dat je profiel mist > kies voor 'leave as is'

2. Achter de naam van een bestand zonder profiel staat een hekje = #

3. Ga naar edit > Assign (toewijzen) Profile en kies een profiel waarbij de kleur niet verandert. (=etiket erop plakken zonder dat je de inhoud ziet).

Fout profiel (ten opzichte van de kleursettings)

1. Photoshop meldt dat je profiel niet klopt > kies 'use the embedded profile'

2. Achter de naam van een bestand met het foute profiel staat een sterretje = *

3. Ga naar edit > Convert to Profile en kies de nieuwe kleurruimte waarnaar je om wilt zetten. (is van erwten worteltjes maken).

4. Hoe je omzet moet je ook kiezen: 'de rendering intent'

Standaard kies je bij een omzetting van RGB > RGB en voor prints van foto's voor Perceptual.

Voor omzettingen van RGB naar CMYK en als de kleur heel erg belangrijk is bij productfoto's dan kies je voor Relative Colorimetric.

Gamut en 'out of gamut'

Op het moment dat een kleur omgezet wordt van de ene naar de andere kleurruimte worden de kleuren die niet in de nieuwe kleurruimte bestaan 'out of gamut' genoemd.

links beeldscherm, rechts drukwerk

Via view > gamut warning kun je de 'out of gamut kleuren' weergeven.

View> proof setup: kies profiel van omzetten : gamut warning = zien welke kleuren omgezet worden (grijs)
In lightroom: softproofen (S)
Gamut warning in print menu Photoshop
Rendering intent

Perceptueel:

 • Voor RGB naar RGB
 • Voor printen
 • Kleuren blijven even ver van elkaar af: kleurgevoel blijft gelijk
 • Alle kleuren veranderen iets van tint
 • Standaard omzetting in Japan (voor drukwerk)

Relative Colorimetric

 • Standaard voor omzetten naar CMYK in Europa en America (en bijv. Blurb)
 • Kleuren binnen ruimte blijven gelijk = kleurecht (voor reclame/product)
 • Kleuren buiten de kleurruimte verschuiven (out of gamut)

Saturation

 • Alle kleuren verschuiven en worden zo verzadigd mogelijk
 • Alleen voor diagrammen en tekeningen: niet geschikt voor foto's

Absolute Colorimetric

 • Alleen voor drukproeven; kleur van het papier wordt meegeprint = witpunt verschuift.

Goed en fout omzetten

Verschil: Convert to profile (van ertwjes wortels maken) en assign to profile (het etiket verwijderen en er een ander opplakken zonder iets met de inhoud te doen)

Van groot naar klein: minder kleur verzadiging (saturatie)

Van groot naar klein: meer kleur verzadiging (saturatie)

Aanleveren: ‘s RGB:
 • Beeldscherm
 • Standaard instelling fotocamera tot 1000euro
 • Amateur labs en printwerk (Hema etc.)
 • Blurb en andere boekenmakers
Aanleveren: Adobe RGB:
 • Fotograaf levert aan klant
 • Drukwerk aanleveren
 • Inktjet printer
 • Professioneel lab
Aanleveren: CMYK
 • Fotograaf levert in principe NIET aan in CMYK
 • Wel softproofen
 • Als je in CMYK aanlevert dan met gegeven profiel in overleg
 • Ook eigen kleurprofielen zijn CMYK
Huiswerk

1. Zoek een foto op internet zonder profiel en kies 'assign to profile'. Kijk bij edit > 'assign to profile' welk profiel er op hoort en sla de foto met profiel en zonder profiel op en stuur op. (Vergeet niet je naam in de bestandsnaam te zetten).

2. Neem een foto die in Adobe RGB staat en zet deze om naar 's RGB op de juiste manier.

3. Download het Blurb profiel en laadt dat (via de Color Settings bij CMYK).

 • Kies een eigen foto die in 'sRGB staat (op pols bestand blurb2 mag je ook gebruiken http://lesmateriaal.glr.nl/modules/FBBL4/default.aspx
 • softproof hoe de foto er in Blurb uitkomt (Relatief Colorimetric en black point compensation aan; maak screenshot. (Vergeet niet je naam in de bestandsnaam te zetten).
 • Maak een screenshot van de gamut warning. (Vergeet niet je naam in de bestandsnaam te zetten).
 • Kijk of je de foto zo goed mogelijk kunt bewerken zodat hij dicht bij het origineel komt.
 • Sla die foto ook op met ‘sRGB profiel en stuur hem op.
Volgende les:

Camera Profiel: Neem je eigen camera mee en verslag maken en inleveren van alle 3 de lessen.

Created By
Hilde Maassen
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.