Loading

0-Energi hus

0-Energi huset startede i sommeren 2018 som et forsøg på at nedbringe overophedning af boligmassen. Vægge og tag er udformet som en sandwich konstruktion, der kan åbnes og ventilers i begge ender af huset.

Klik på billederne for forstørrelse
Created By
Carsten Buhl
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.