Loading

Snart er det nye omsorgssenteret på Stadsbygd ferdig. Bli med inn!

Alle foto: Lars Normann Berg

Senteret har 40 boenheter, i tillegg til base for hjemmetjenesten, fellesarealer og drift.

Nå legges siste hånd på verket før bygget er ferdig. I september er det klart for innflytting.

Boenhetene er organisert som omsorgsboliger, bokollektiv og heldøgns bemannede omsorgsboliger i tillegg til fellesarealer ute og inne.

Bofellesskap:

Bofellesskapet er plassert mot sør-vest. De tolv boenhetene er fordelt på to grupper med seks enheter i hver.

Leilighetene i bofellesskapet er tilrettelagt slik at beboerne kan bli boende i boligene sine også om sykdomsforløp og pleiebehov endres. Bofellesskapet er plassert med en enhet i 1. etasje og en enhet i 2. etasje.

Avdelingene har to felles overdekkede uteplasser hver, en uteplass med tett kontakt mot sansehagen, og en uteplass med utsyn til bygda. Private uteoppholdsplasser er plassert mot sør og vest, med kontakt mot sansehagen.

Sansehagen forandrer seg gjennom året, og gjenspeiler årstidene. Her skal det være kjente elementer, som bærbusker og trær og gjenkjennbare dufter som kan vekke minner. Dyrkningsbenkene og bærbuskene gir mulighet for aktivitet, og det er også satt av plass til vannelementer og muligheter for trening dersom det er ønskelig.

Omsorgsboligene:

Omsorgsboligene er plassert i nord, og er den avdelingen som er tettest knyttet med bygdelivet utenfor. 16 boliger er plassert over to etasjer. Hver leilighet har stue med åpen kjøkkenløsning, soverom, bad og egen inngang. Det finnes også omsorgsboliger for par.

I tillegg til egne kjøkken og stuer, finnes felleskjøkken og oppholdsrom mellom omsorgsboligene for de som vil spise og være i lag med andre.
Bilder fra omsorgsboligene, juni 2020.

Heldøgns bemannet omsorgsbolig:

Området ved bokollektivet juni 2020.

Boligene er plassert mot sør. Lys og luftighet for alle beboere er prioritert – derfor er bokollektivet løftet opp til 2. og 3. etasje, samtidig som 1.etasje gir en sentral plassering av fellesareal og tjenesteareal. Boligene, som har beboere med det største omsorgsbehovet, og størst tetthet av ansatte, ligger i samme fløy som tjenesteareal for personalet.

De 12 boenhetene med heldøgns bemanning er fordelt på to grupper. Fellesrommene ligger ved adkomsten til avdelingene, med kort og enkel forbindelse til sansehagen via heis eller trapp.

Innflyttinga starter i september 2020