Rydd & Vask

Rydde og vasketjenester i Oslo

Vi utfører arbeid for alle typer oppdragsgivere som privatpersoner, boligsameier, borettslag og bedrifter. Vi tar enkeltoppdrag, og vi har faste kunder som skal ha utført renhold, flytting og/eller avfallsfjerning på fast basis.

Rydding og vasking av dødsbo

Rydd og Vask er spesialist på dødsbo. Vi rydder og tømmer hus eller leilighet. Vi fjerner alt og besørger miljømessig avhending av alt som skal kastes. Vi gjør grundig rent.

Flyttevask

Flyttevask innebærer at ”alt skal gjøres grundig rent”. Alt av innredning som skuffer, skap, kjøleskap, komfyr etc. vaskes.

Håndtverkstjenester, oppussing og vedlikehold

Har du behov for å gjøre klar hus eller leilighet for salg? Er det nødvendig med et strøk maling, legge et nytt gulv eller få klippet hekken i oppkjørselen?

Credits:

Created with images by jarmoluk - "cleaning washing cleanup" • Kate~2112 - "Washing line"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.