Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 9 december 2019

Immanuël

Groep 5/6: Gymmen met de Goudsclub

Het is al weer een poosje geleden maar op 12 november ging groep 5/6 samen met de Goudsclub gymmen. Eerst deden we samen Doolhof. De ouderen vormden het doolhof en de kinderen deden tikkertje in het doolhof. Daarna estafette met tussenstop. De kinderen vormden een team en moesten rennen van de paal naar de tafels aan de andere kant. Onderweg mochten de kinderen pas verder als de oudere bijv. een hoepel om een paal had geworpen of de dobbelsteen op zes had gegooid. Ze moesten elke keer 3 kaartjes met letters meenemen en inleveren bij de tafel - daar zaten ouderen die van de meegenomen letters zo veel mogelijk woorden moesten maken.

Na afloop kregen de kinderen nog een glaasje fris en een traktatie. Het was een leuke, actieve activiteit.

Voorleeswedstrijd

Afgelopen dinsdag hebben we met de hele school genoten van de Voorleeswedstrijd. Er waren zes goede kandidaten. De jury bestond uit juf Anouk, juf Claartje en meester Arjen. Zij konden bij alle zes voorlezers goede punten noemen. Eén kandidaat was nog een beetje beter dan de andere vijf en dat was … Lisa, de winnaar! Lisa mag onze school nu gaan vertegenwoordigen bij de Wierdense Voorleeswedstrijd.

Kerstviering

De voorbereidingen voor de kerstviering zijn in volle gang. Zoals u in de speciale kerstnieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn we op school begonnen aan het Adventsproject "Wonder boven wonder". Op donderdag 19 december vieren we het Kerstfeest met elkaar. U bent als ouders van harte uitgenodigd voor de kerst-sing-in om 19.00 u met aansluitend chocolademelk op het plein. Mocht u de details van de viering nog eens na willen lezen klik dan op onderstaande link om de vorige kerstnieuwsbrief nogmaals te openen.

Van de OR: Oud papier/pleinvegen

Met ingang van het nieuwe jaar is er weer een nieuwe lijst met data voor het inzamelen van oud papier en voor het pleinvegen. De oudercommissie heeft een document opgesteld waarin omschreven staat hoe één en ander in z'n werk gaat, zodat alle vrijwilligers die helpen bij de papiercontainer of met het pleinvegen, weten wat er van hen verwacht wordt. In de nieuwsbrief staat bij de agenda altijd een schema met de namen van de vrijwilligers die de eerstvolgende keer aan de beurt zijn.

Zendingsgeld

Iedere maandag zamelen we zendingsgeld in. Hiervan gaat elke maand 30 euro naar ons sponsorkind Khrys Lyn. Het resterende bedrag (van de maanden september, oktober en november) was bestemd voor de werkgroep GZB/IZB, die ieder jaar in november de zendingsverkoopdag organiseert. Dat houdt in dat we 110 euro naar het project van de werkgroep GZB/IZB hebben overgemaakt.

Ons sponsorkind Khrys Lyn

De komende maanden (december, januari, februari) zullen we sparen voor het project dat bij de themaweek school en kerk hoort. Dat is "José op missie" voor José Weijers, die voor stichting Kimon is uitgezonden naar Zuid-Afrika. Binnenkort ontvangt u over de themaweek en het bijbehorende project meer informatie.

Verzoek leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar van de gemeente Wierden roept alle scholen op om het zogenaamde “luxeverzuim” bij haar te melden. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim/een vermoeden is van ongeoorloofd schoolverzuim, moet dit digitaal gemeld worden (via de leerlingadministratie). Vervolgens wordt er een onderzoek naar het schoolverzuim ingesteld door de gemeente. Middels onderstaande link vindt u hierover de informatie waarvan de leerplichtambtenaar alle scholen vraagt om deze op te nemen in de nieuwsbrief.

Lied van de maand

Jarig

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 januari 2020

Created By
Team De Driesprong
Appreciate