Dägdjur haredjur

vildkanin

De har korta ben och öron.

De äter gräs,örter och på vintern äter de kvistar och knoppar.

De lever i skåne och Gotland.

På vintern så gräver dom gångar för att klara sig på vintern.

Den första vild haren kom till sverige 1800-talet.

skogsharen

Skogsharen kan väga ungefär 2,5 kg. De lever i Sverige. De har svarta ögonspetsar och bruna ögon. Skogsharen äter gräs och örter på sommaren. De kvistar och knoppar på vintern.

På vintern klarar de sig med sin vinterpäls.

De kan vara ungefär 4 cm långa.

Fält haren

De väger ungefär 3,5-9 kg.

De äter gräs,örter på sommaren. På vintern äter de kvistar och knoppar.

De lever i Götaland och Svealand.

De klarar sig på vintern med sin vinterpäls.

Credits:

Created with images by Marit & Toomas Hinnosaar - "Rabbit"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.