Loading

Meandert(h)aal 10 september 2021

Van informatieavond naar startgesprekken.

De afgelopen week heeft u als ouders nader kennis kunnen maken met de inhoud van het onderwijs in de groep van uw kind. De informatie over het reilen en zeilen in de groepen is op verschillende manieren met de ouders gedeeld. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind is het uitwisselen van informatie heel belangrijk. Door inhoudelijke zaken met elkaar te bespreken en te delen weten we wat we van elkaar mogen verwachten.

De komende weken vinden de startgesprekken met de leerlingen plaats. Gelukkig mag dat in school, alhoewel sommige ouders ook gekozen hebben voor een gesprek via Teams. Tijdens het startgesprek staat het kind centraal. De inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind en kan er in elke situatie anders uitzien. Het kind hoort te merken dat er echt naar hem/haar geluisterd wordt en dat er een relatie van wederzijds respect is tussen de ouders en de leerkracht. Het zijn gesprekken die vaak input opleveren die later in het schooljaar van pas kan komen. Het team ziet uit naar deze gesprekken en we heten u alvast welkom in school !!!!!!

BSO.

Columbus Junior gaat de locatie 'De Krummel' verbouwen. Voor tijdelijke huisvesting van een BSO-groep tijdens de verbouwing hebben ze ons gevraagd om gebruik te mogen maken van lokaal 8b. Als samenwerkende partner hebben wij daarmee ingestemd. Deze extra bezetting betekent wel dat we onze organisatie moeten aanpassen. Dat vraagt enig improvisatievermogen, maar in onderling overleg zijn overal oplossingen voor te vinden. De komende periode tot aan kerst worden de ruimtes in school dus meer dan optimaal gebruikt.

Kind op maandag.

Thema van de week: Zeg jij ook ja?

Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20

Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen.

Startdienst.

Donderdag houden we de startdienst van dit schooljaar. In twee afzonderlijke vieringen gaat dominee Bertine van de Weg met de leerlingen nadenken over het thema 'Vrienden'. Het thema wordt uitgelegd aan de hand van het verhaal over vier mannen en een zieke vriend ( Marcus 2) De leerlingen maken allerlei posters en tekeningen voor de viering en hebben liedjes bij dit thema geleerd. Het zal vast weer een waardevolle viering zijn.

Schoolfotograaf.

In de kalender staat de schoolfotograaf gepland op 21 en 23 september. In overleg met de fotograaf is besloten het maken van de foto's te verschuiven naar een dinsdag en donderdag in mei 2022. Wanneer de definitieve data bekend zijn, worden deze doorgegeven.

Gevonden voorwerpen.

Volgende week vrijdag worden alle gevonden voorwerpen op het gras voor het lokaal van groep 6 gelegd. Mist u een kledingstuk, broodtrommel of gymtas, dan ligt die er misschien tussen en kunt u die meenemen. Kleding die blijft liggen, gaat naar het kledingdepot van het Leger des Heils.

Luizencontrole.

De luizencontrole mag vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet plaatsvinden in school. We willen u vragen uw kinderen regelmatig te controleren op de aanwezigheid van deze beestjes. Mocht u iets ontdekken geef dat dan alstublieft door aan de leerkracht van uw kind. Op school kunnen we dan passende maatregelen nemen.

Goede doelen.

Iedere maandagmorgen mogen de leerlingen geld meenemen voor een goed doel. De komende periode sparen we voor War Child. In het artikel hieronder kunt u meer lezen over de werkwijze van War Child.

BANG VOOR MONSTERS

Er zijn kinderen die denken dat monsters bestaan. Zij liggen wakker en kijken dan onder hun bed. Er zijn ook kinderen die het zeker weten. Kinderen in oorlog en conflict. Zij liggen wakker van het monster dat ze recht in de ogen hebben gekeken. Het monster dat oorlog heet. Wij kunnen deze kinderen helpen om die angsten weg te nemen. Samen met hen gaan we de monsters te lijf. En zorgen we ervoor dat ze weer rustig slapen.

EEN KIND HOORT NIET THUIS IN OORLOG. NOOIT. HOE GEVEN WE KINDEREN IN OORLOG CONTROLE OVER HUN EIGEN LEVEN?

160 miljoen kinderen groeien op in conflictgebieden. Het geweld in deze gebieden heeft grote invloed op hun gedrag en zorgt voor psychosociale problemen. Zij vertonen daardoor vaker agressief gedrag, zijn teruggetrokken en gaan sociale interactie uit de weg. Sommige kinderen zijn angstig, slapen slecht en gaan weer in hun bed plassen. Zo bieden wij psychosociale steun Hoe een kind zich voelt, wat het denkt en hoe het zich gedraagt. Of het een fijne band heeft met familieleden. Of het vrienden kan maken. Psychosociaal welzijn staat centraal in onze programma’s. Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan. Zo zorgen we dat zij zelf de touwtjes in handen nemen.

Verkeersfolder.

Onder de knop 'Verkeersfolder' hieronder bevindt zich de verkeersfolder van de Meander. Een folder die tot stand is gekomen in samenwerking met gemeente, politie en de verkeerscommissie van school. Het is goed om kennis te nemen van de inhoud van deze folder. Alle regels die genoemd worden, zijn opgesteld om de verkeersveiligheid rondom school zo optimaal mogelijk te laten zijn. Die veiligheid laat soms nog wel te wensen over, zeker wat betreft het parkeergedrag.

Duolezen.

We mogen weer in duo's lezen en gaan dat de komende tijd ook weer regelmatig doen. Oudere leerlingen lezen voor aan jongere leerlingen en zo mogelijk gebeurt dat ook omgekeerd. Naast het lerende aspect is ook het sociale aspect bij het duolezen belangrijk. Woensdag was het een heerlijke nazomerdag en kon deze activiteit buiten plaatsvinden.

Woensdag was het ook Wereldalfabetiseringsdag deze dag valt zoals gewoonlijk midden in de week van het Lezen en Schrijven. Mooier kon het duolezen niet ingepland zijn.

Agenda.

  • 16 september - Startdienst op school, zonder ouders.
  • 20 september - MR-vergadering.

Gefeliciteerd!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van yohoprashant - "girl colors holi" • Wokandapix - "birthday party cake celebrate"