Kijken Want je hebt kijken en ''kijken kijken''

Haroon uit Temptation Island zei het al: ''je hebt kijken en je hebt kijken, kijken.

Maar om te beginnen: wat is kijken? Kijken is een doelgerichte handeling. Wie iets bekijkt, geeft betekenis aan de werkelijkheid en laat zich beïnvloeden. Wie een afbeelding maakt, wil anderen beïnvloeden. Net als woorden spelen beelden dus een belangrijke rol in de menselijke communicatie.

Anne Frank

Foto's, plaatjes en beelden roepen bij iedereen gedachten op. Een afbeelding van Anne Frank roept bij ons bijvoorbeeld gevoelens en gedachten op over oorlog, vervolging en schrijven in een dagboek. Iemand die niet weet wie Anne Frank is en wat zij heeft meegemaakt, ziet alleen een foto van een meisje.

Roland Barthes

Roland Barthes, een filosoof, onderscheidt in beelden twee betekenissen: de denotatie, oftewel dat wat je ziet en de connotaties, de bijbetekenissen. Connotaties komen tot stand door culturele en historische omstandigheden. Soms zorgen connotaties voor een bepaalde ideologie. Barthes noemt dit dan een mythe. Hiermee bedoelt hij dat we onder invloed van cultuur en historie sommige zaken normaal en vanzelfsprekend vinden.

Niet alleen door cultuur en historie vinden we sommige dingen nu normaal en vanzelfsprekend. Dit komt ook door wat de media ons laat zien. Tegenwoordig zie je veel beelden en programma's waar meisjes erg dun zijn. Kijk maar eens naar Hollands Next Topmodel. Meisjes worden in dit programma ''gekeurd'' op hun uiterlijk. Vaak zijn zij al snel ''te dik'' voor modellenwerk. Dit zorgt voor een bepaald ideaalbeeld in de samenleving. Vrouwen worden al snel gezien als ''te dik'' en daardoor als niet mooi. Vooral jonge meisjes willen aan dit ideaalbeeld voldoen en zijn heel kritisch over zichzelf en hun uiterlijk.

Niet alleen in televisieprogramma's wordt er ingespeeld op wat wij zien en wat voor gevoel wij daarbij krijgen. Ook in de reclame zien we dit vaak terug. Zij maken dan gebruik van het likeabilitymodel. Hierbij wil de reclamemaker bereiken dat de kijker een goed gevoel krijgt, zodat de kijker ook het product als positief ervaart. Een voorbeeld hiervan is onderstaande reclame van Calvé pindakaas.

We weten nu dus dat de media ons probeert te beïnvloeden en dat we kritisch moeten kijken naar de beelden die we dagelijks te zien krijgen. Maar zijn wij mediagebruikers dan zo passief en kijken we maar gewoon naar alle beelden die wij voorgeschoteld krijgen? Absoluut niet! Mediagebruikers zijn namelijk heel actief. Mensen gebruiken media doelgericht om bepaalde behoeften te bevredigen, zoals de behoeften aan kennis, informatie, ontspanning en tijdverdrijf. Dit noemen we ook wel de uses and gratifications-benadering. Men kijkt bijvoorbeeld naar Discovery om kennis en informatie op te doen over techniek, geschiedenis en de mens. Diezelfde persoon kan ook naar Boer zoekt vrouw kijken om even te ontspannen en zijn tijd te verdrijven. Iemand zijn uses and gratifications kan dus heel erg variëren.

En daar hebben we Haroon weer!

Zoals Haroon al zei: ''je hebt kijken, en je hebt kijken, kijken. Soms is het dus best een goed idee om te kijken, kijken. De media proberen ons dagelijks te beïnvloeden en het is daarom belangrijk om kritisch te kijken naar beelden. Beelden zorgen namelijk voor een bepaald gevoel en bepaalde gedachten en de media kan jou hier dus makkelijk mee beïnvloeden!

Wees dus kritisch en.......

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.