Loading

Netwerkbijeenkomst Banenafspraak Vraag niet of iets kan, maar hoe het kan

Op 14 februari kwamen zo'n vijftig mensen - projectleiders van de Banenafspraak, van gemeentes, universiteit, ziekenhuis, en het Rijk, en hun collega's van de inkoop samen op de Netwerkbijeenkomst Banenafspraak. Hun doel? Samen meer inzicht in en gevoel voor de Banenafspraak krijgen en kijken hoe we hier met elkaar invulling aan kunnen geven. Ook nu staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een breed offensief gestart is om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen

Een mooi voorbeeld hoe Inkoop en HR elkaar kunnen versterken is hoe Hettie Heuves (BZK) zorgde dat deze bijeenkomst bij 7AM social kon worden opgezet. Door haar vraag om een sociaal vergaderarrangement werken 7AM en Philadelphia- dat mensen met een beperking ondersteunt - sloegen daarop de handen ineen, en het resultaat mocht er zijn. Grace, Mark, en Raymond verzorgden op 14 februari een fijn welkom en een uitstekende lunch. Het is de bedoeling dat Mark (één van de kandidaten) na zijn stage bij 7AM blijft werken. . Ondertussen wordt er gekeken hoe de formule naar andere locaties kan worden uitgerold.

Na de lunch nodigden Toon Warnier (Inkoopbeleid Rijk) en Emilie Schreuder (Personeelsbeleid Rijk) de deelnemers aan de bijeenkomst - HR en Inkoop - uit om samen op reis te gaan naar een inclusieve organisatie. Samen zijn ze al een tijdje onderweg, met een volle rugzak om de reis te veraangenamen. Koffie om ervaringen bij te delen; een multifunctioneel zakmes om met flexibiliteit elke situatie in een organisatie met maatwerk te benaderen; en blarenzalf, om met tussentijdse tegenslagen om te gaan. Ze hebben onderweg ook veel aan elkaar gehad: inkoop put uit de ervaringen die HR heeft met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het Rijk, en het Personeelsbeleid profiteert van de kennis die Inkoop op heeft gedaan met Social Return. Vanaf september 2018 geldt in feite dat functies die via inkoop worden gerealiseerd meetellen voor de Banenafspraak van de inkopende organisatie.

Emilie Schreuder (links) en Toon Warnier (rechts)

Proeftuin Maatwerk voor Mensen

De deelnemers konden drie routes volgen om te ervaren hoe de samenwerking met Inkoop kan bijdragen aan het realiseren van een inclusieve organisatie. Marije Geluk en Susanne van den Oudenhoven namen deelnemers mee in het concept proeftuinen.

Een proeftuin social return biedt ruimte om tijdens (een van de fasen in) een aanbestedingstraject, alsook gedurende de gehele contractperiode, te leren en experimenteren met de inzet van social return. Een proeftuin boiedt experimenteerruimte. In een proeftuin kunnen inkoop en HR samen verkennen wat mogelijk is en met elkaar de aanbestedingsopdracht op maar vormgeven. Als er dilemma's optreden en er is bijvoorbeeld een afweging nodig tussen doelmatigheid, rechtmatigheidm en maatschappelijke impact, kan de opdrachtgever gericht bevraagd worden.

Bijkomend voordeel van dit maatwerk is dat het samen met de leverancier een werkwijze wordt, die vervolgens toegepast kan worden bij vergelijkbare opdrachten - bij het Rijk of bij andere klanten. Daarnaast hebben de proeftuinen ook oog voor de baankansen op lange termijn, ook na het einde van de opdracht. Zo hebben werkgevers en het Rijk beloofd na de proeftuin te kijken of de kandidaten bij één van hen aan het werk kan. De Gemeente Amsterdam werkt hier al mee, en benadrukt het belang van deze aaneenschakeling.

Susanne riep projectleiders van de Banenafspraak vooral op om contact op te nemen met hun collega's bij Inkoop en samen met hen te bespreken hoe het inkoopinstrument Social Return kan bijdragen aan het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Die eerste vraag is een belangrijke eerste stap. In een latere fase is het voor inkopers belangrijk dat zij door de projectleiders van de Banenafspraak geholpen worden door ondermeer: de juiste vraag richting de markt te stellen; door het zoeken van werkplekken in de organisatie; door het laten landen van nieuwe collega's op hun werkplek (mogelijk met begeleiding en aanpassingen op de werkplek)

Wil je meer weten over hoe je een proeftuin kunt starten? Sluit je dan aan bij de Leerformule Maatwerk voor Mensen door een mailtje te sturen aan socialreturn@rijksoverheid.nl. Hier helpen we je de eerste concrete stappen te zetten, en delen we kennis en ervaring.

Marije Geluk (links) en Susanne van den Oudenhoven (midden)

Dankzij Social Return duurzame, goedkopere, en veiligere bedrijfskleding

Bij de tweede route trad Rob van Arnhem op als reisleider. Rob, zelf categoriemanager Bedrijfskleding, vertelde dat de kracht van categoriemanagers erin ligt dat ze verplicht zijn om na te denken over de complete levensduur van de producten: Categoriemanagers denken dus niet alleen na over de inkoop, maar ook de afvoer. Bij de inname van uniformen betekent dat dat gelet moet worden op duurzaamheid, veiligheid, kosten. Daarom besloot Rob in 2005 om met een sociale werkplaats in zee te gaan.

Rob van Arnhem

Wat bleek: bij de sociale werkplaats werden meer gevoelige objecten gevonden (van liefdesbrieven tot patroonhulzen). Ook konden uniformen zo bewerkt worden dat ze - in geheel of als grondstof - hergebruikt konden worden. En de verkoop van materialen leverde geld op, terwijl er voorheen hoge kosten werden gemaakt aan verbranding. De samenwerking met de Biga-groep, waar inmiddels 71 mensen werken in de afvoer en het hergebruik van kleding, is inmiddels uitgebreid naar de hele Rijksdienst, Brandweer, en de Politie.

Proeftuinen Partnerschap: samenwerken op basis van inspanningen

Maarten Prinsen nam tenslotte de deelnemers mee op een tour langs de proeftuinen Partnerschap, waarin opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerking op basis van inspanningen in plaats van harde aantallen. Onlangs zijn er in een groot aantal overheidssectoren, inclusief het onderwijs, pilots gestart . Veel gemeentes en provincies hebben al uitgebreide ervaring met social return, terwijl onderwijs tot nu toe achterblijft. Ook valt op dat door ondernemerschap beter te benutten nog meer kan worden bereikt.

Tenslotte bespraken de deelnemers met Marieke van Wallenburg, directeur generaal van de DG Overheidsorganisatie, welke hobbels zij ervaren op hun weg. Hierbij kwam het belang naar voren dat opdrachtgevers - lijnmanagers - aangehaakt worden bij Social Return. Zo kunnen wij hen betrekken bij het realiseren van maatschappelijke impact, in plaats van alleen te sturen op efficiency. Per slot van rekening besluiten zij hoe en wat wel of niet wordt ingekocht. Door samen te werken en opdrachtgevers te blijven betrekken werken we aan een inclusieve rijksoverheid.

Marieke van Wallenburg

Fotografie: Martin Pechler

Tekst: Joost Hellegers

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.