Balçova İskEle

Balçova'daki İskele'den Güzel bir Kare ile başlamak istedim.

İskele'nin etrafı çok Güzel ve balık Tutan amcaların sohbetleri de çok güzeldi.

Bu amcaların bana ilk sordukları soru : "Evladım Napıyorsun Telefon ile ? " "Fotoğraf çekiyorum amca " dediğimde, "Bizim ile napıcaksın" dediklerinde sadece durdum :)
Bu kısım sadece "Balçova" içindi.

Devamı FG Blog'da :)

www.gonendik.com

Created By
Faruk GÖNENDİK
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.