Loading

Passive voice Present Simple, Past Simple, Future Simple

UVOD

Svi znate (nadam se) :) da je u rečenici subjekt vršitelj radnje. Kako na hrvatskom jeziku, tako i na engleskom.

Pogledajte jednostavnu rečenicu: Peter builds a house.

  • Odredimo subjekt u rečenici. (Peter)
  • Subjekt vrši radnju. (builds)
  • Subjekt vrši radnju nad objektom. (a house) Dakle, subjekt (Peter) AKTIVNO vrši radnju.

Nadam se da vam je sve ovo jasno i poznato. Navedena rečenica napisana je u Present Simpleu (builds). I to vam je poznato.

PASSIVE VOICE

E sad dolazi ono najzanimljivije. :)

Ako subjektu i objektu zamijenimo mjesta u rečenici, dobit ćemo sljedeću konstrukciju:

A house is built by Peter.

Što se ovdje dogodilo? U smislu rečenice - ništa. Ali, proučite sada sljedeću shemu i probajte uočiti promjene:

Rečenica napisana u active voiceu vam je jasna. Kako izgleda rečenica napisana u passive voiceu? U prijevodu rečenica u PV glasi: Kuća je građena od strane Petera.

Moramo provesti četiri koraka:

  1. Zamijeniti mjesta subjektu i objektu (objekt "postaje" vršitelj radnje)
  2. Prepoznati glagolsko vrijeme.
  3. Tvorba PV: TO BE glagolskog vremena iz active voicea + Past Participle glagola iz active voicea (do sada biste trebali znati Past Participles nepravilnih glagola napamet, ali i to da se pravilnim glagolima dodaje nastavak -d/-ed).
  4. Na mjesto objekta stavljamo subjekt, a ispred njega pišemo riječ "by" ("od strane").

Svako glagolsko vrijeme u active voiceu ima svoj "par" u passive voiceu.

Mi ćemo sad proći samo Present Simple, Past Simple i Future Simple.

Važno je samo da znate odrediti vrijeme i da se pridržavate pravila tvorbe. Pogledajte sada sljedeću formulu.

Present Simple TO BE: am, are, is  Past Simple TO BE: was,were  Future Simple TO BE: will be

Pogledajte sada sljedeće primjere. (AV) - active voice, (PV) - passive voice

  1. (AV) Tourists visit the museums. (PV) The museums are visited by tourists.
  2. (AV) Marko fixed the bike. (PV) The bike was fixed by Marko.
  3. (AV) The children will find the dog. (PV) The dog will be found by the children.
Created By
Branka Perković
Appreciate

Credits:

Created with an image by Stuart Miles - "Active Versus Passive Speech Bubbles Represent Proactive Strategy 3d Illustration"