Välkommen Till norra stationsgatan

Norra Stationsgatan utvecklas nu snabbt med nya bostäder, restauranger, kaféer, barer och butiker. Gatan ligger precis där stenstaden i Vasastaden möter det nybyggda Hagastaden – i en spännande kontrast mellan historia och framtid.

Filmidé:

Camilla Klinth hälsar välkommen Norra Stationsgatan

Innehåll

  • 30 sek film för sociala medier
  • Cinemagraph

Filmen

  • Personligt anslag med ett välkomnande till en av Stockholms mest intressanta stadsdelar just nu – Norra Stationsgatan.
  • Anknyter även till Byggstart & Invigning av Norra Stationsgatan 19-20 maj.

Underlag till frågor vi kommer att ställa till dig:

  • Varför är ni en del av Norra Stationsgatan?
  • Vad är det som lockar med Norra Stationsgatan?
  • Vad är på gång just nu?
  • Hur ser era framtidsplaner ut för Norra Stationsgatan?
  • Hur är intresset för att flytta till Norra Stationsgatan?
  • Om man vill veta mer, vart vänder man sig då? (norrastationsgatan.se)

Cinemagraph

Vid samma tillfälle filmar vi även material för att skapa en Cinemagraph, som vi senare eller i samband med filmen kan publicera på sociala medier.

Hitta hit

Välkommen till inspelningsplats på Korgmakargränd 2.

Korgmakargränd 2

Ansvarig för filmproduktion

CHRISTIAN LINDSKOG

Content & Motion producer

Telefon: 0760195876

Mail:. christian@norrastationsgatan.se

SIMON GRENEHED

Social Media Manager

Telefon: 0709 29 82 00

Mail: simon@norrastationsgatan.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.