KÖRLÜK José Saramago

DERİN DÜŞÜNCE SORULARI

Doğuştan kör mü yoksa sonradan kör olmak daha kötüdür?

Kör olmak kişiyi nasıl etkiler?

Kör insan etrafı nasıl görür, duyumsar... Körlük her zaman siyah bir perdeyle mi örtülüdür, acaba bu perde başka bir renk olabilir mi?

Körlüğün bulaşıcı bir hastalık olduğu anlaşılır ve bu hastalık ailenizdeki kişilere bulaşırsa ne yaparsınız?

Herkes kör olursa ne olur?

Kör insanların oluşturduğu bir toplum insanlığı nasıl etkiler, değerlerine sahip çıkabilir mi?

Tüm insanların kör olması hayvanları nasıl etkiler?

Tüm insanların kör olması çevreyi nasıl etkiler?

Herkesin kör olduğu bir toplumu oluşturan körlerden biri olsaydınız, başınızın çaresine nasıl bakardınız?

Herkesin kör olduğu bir toplumda gözü gören tek kişi olsaydınız ne yapardınız?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.