Loading

Hemavan tärnabys resultat av INTILL Innovativ turism i lappland 2015-2018

SAMVERKAN MELLAN TRE DESTINATIONER

För fem år sedan bestämde sig Hemavan Tärnaby tillsammans med Gold of Lapland och South Lapland för att jobba för en stärkt besöksnäring och långsiktig utveckling.

Projektets totalbudget var drygt 45 miljoner kronor fördelat på de tre destinationerna – alltså ca 15 miljoner per destination och projektägare var Visit Hemavan Tärnaby.

TREÅRIGT PROJEKT

2015 startades projekt INTILL (Innovativ Turism i Lappland) som tar avstamp i den nationella strategin för besöksnäringen.

Genom INTILL har våra roller som samordnare, kunskapsbärare och möjliggörare stärkts.

I 3 år har vi arbetat med kvalitet, värdskap, varumärkeskännedom, hållbar destinationsutveckling och internationalisering.

AKTIVITETER I PROJEKTET

  • Varumärkeskännedom
  • Ökad internationalisering
  • Från turistbyrå till turistiskt utvecklingscenter
  • Strategisk Destinationsutveckling
  • Klustersamverkan

DIGITALISERING

Projektet har höjd den digitala närvaron i sociala kanaler och på den gemensamma hemsidan www.hemavantarnaby.com. Genom ny teknik har vi kunnat förmedla historier och lämnat mottagaren med en ”wow” känsla – stimulerat människors nyfikenhet och engagerat besökarna att ta del av destinationernas utbud och upplevelser. Digitalisering är en metod som används i nästan alla arbetspaket.

Resultat

  • hemavantarnaby.com (portal och ny grafisk profil)
  • ny hemsida: storumanlapland.se
  • ny hemsida: visithemavantarnaby.se
  • Instagram: @visithemavantarnaby
  • Facebook: visithemavantarnaby

Ökning digitalt

2016 05 01-2018 05 01

Facebookföljare +49%
Instagramföljare +128%
Användare hemsida +13,2 (20150501-20180501)

FINANSIELLA LÖSNINGAR

Bra och anpassade ekonomiska modeller för att driva destinationsutveckling saknas för INTILL destinationerna. I många andra länder finns möjligheter att ta ut en speciell skatt från besökarna. INTILL projektet påbörjade därför konceptet ”Mervärde Hemavan Tärnaby” Detta har sedan fått ringar på vattnet även hos de andra destinationerna. Konceptet bygger på en liten extra avgift som gästen betalar på exempelvis boende, måltider och hyror. Insamlande medel återinvesteras sedan oavkortat på destinationen. Viljan att utveckla konceptet är stort.

Resultat

9 företag har skrivit avtal om att blir ett mervärdesföretag. 2018 återinvesteras medlen i lokala vandringsleder.

STÄRKTA VARUMÄRKEN

Hemavan Tärnaby frontas nu av ett stort gemensamt destinationsvarumärke som står för god kvalitet och med siktet inställt på hållbar utveckling. Detta har möjliggjorts genom ett strategiskt och målinriktat arbete och kraftfulla insatser mot valda marknader. Vi har jobbat med Content Marketing och genom texter, bilder och filmer fyllt varumärket med innehåll.

Resultat

Magasin på webb och i print, guider, flyers, mässor, försäljningsresor, digitala kampanjer, värdar vi hockeymatcher, evenemangsmarknadsföring, influencers, instagramtakeovers, press och bloggresor. Hög närvaro i sociala kanaler och på webben har gett mottagarna insikter för hur de själva kan vara en del av totalupplevelsen.

HÅLLBARA DESTINATIONER

Vi har under projekttiden bestämt oss för att ha ett hållbart förhållningssätt till utvecklingen på destinationen. Kunskapshöjande insatser har förbättrat fokus och förståelsen för värdet av hållbara utveckling. Aktiviteter i projektet har synats genom ett hållbarhetsfilter och vi har medvetet underlättat för gästerna att göra och agera rätt i Hemavan Tärnaby genom lättillgänglig och tydlig information i olika kanaler. Samarbetet med projektet AC-Hållbar export har viktigt i detta arbete.

Resultat

Hållbara evenemang, lättillgänglig och tydlig information om ex. skoterkörning, vandring, allemansrätt, hur man agerar i naturen mm finns på nätet och i print. Höjt medvetande om dessa frågor på destinationen. Nya projektansökningar för att hitta arbetsmodeller tillsammans med andra ansvarsparter såsom kommun, län, region och lokalbefolkning.

FLER UTLÄNDSKA BESÖKARE

Som stor närmarknad har Finland och Österbotten bearbetats via olika marknadsinsatser bla gm. ett samarbete med Visit Sweden Finland vilket resulterat flera pressresor (media och influencers)

Vi har byggt upp en kunskapswebb

www.visithemavantarnaby.se för att stärka företagen i sitt arbete med en ny internationell marknad, främst inriktad på Nederländerna och Tyskland.

Mässor och workshops

Tillsammans med regionen, andra destinationer samt intresserade företagare har vi deltagit i mötesplatser som Swedish Workshop i Hamburg samt Sverige och Vacantieburs, Nederländerna - och på så sätt skapat ett destinationsöverskridande nätverk och samarbete. Researrangörer visar stort intresse för vår region och ett antal paket har blivit säljbara under projekttiden.

Resultat

Ökning av gästnätter från andra länder och företag som gör sig redo för export.

Ökning av kommersiella gästnätter 2016-2017:

Totalt: +6,67%
Sverige: +2,2%
Norge +16,8 %
Finland: +1,67 %
Tyskland: +61,2%
Nederländerna: +73%
Turistisk omsättning +14,8% (Förändring enligt TEM 2013/2017)
Förändring skiddagar säsongen 2013/2014 – 2017-2018 +20% (SLAO)

EXEMPEL PÅ HUR VI HAR JOBBAT MED VARUMÄRKESKÄNNEDOM

Magasin Hemavan Tärnaby - under projekttiden har vi producerat tryckta magasin
och artiklar för webben

Vi har gjort filmer för webben och sociala medier

Här visar vi några exempel

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.