ברכת יום העצמאות ממאגר החקיקה הלאומי

מאז הנחת הצעת החוק שבעקבותיה התקבל החוק הקובע את יום העצמאות, הוגשו הצעות חוק נוספות לתיקון החוק

מאז דצמבר 2016 תוכלו לראותן ועוד רבות אחרות במאגר החקיקה הלאומי

שמו של יום העצמאות היה אמור להיות בכלל יום הקוממיות. השם המוכר לנו היום נקבע כבר בדיון הראשון במליאת הכנסת

קביעת השבתון נעשתה אף היא על ידי הכנסת שלא היתה מוכנה להותיר עניין זה לשיקול דעת ראש הממשלה

וכך מאז אנו חוגגים את יום העצמאות ויוצאים לחופש

אנו מזמינים אתכם לעיין בחומרים הרבים המוצגים במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת וללמוד עוד על הצעות החוק והחוקים במדינת ישראל

בברכת יום העצמאות שמח

מערכת מאגר החקיקה הלאומי

Created By
Gali Ben-Or
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.