Veldwerk bemiddelt eerste 3 Statushouders naar een arbeidscontract VELDWERK UITZENDBUREAU

Een onderzoek in 2016 toonde uit dat vele gemeenten bang waren dat zo'n 90% van alle statushouders die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen geen werk zou kunnen vinden. Meer dan 60% zou eerst een opleiding of bijscholing moeten volgen, waar een groep van zo'n 30% helemaal niet in staat zou zijn om aan het werk te gaan. De Participatiewet dwingt gemeenten ondersteuning te geven aan alle werkzoekenden, dus ook aan statushouders die bij hun worden gehuisvest. Sinds een aantal jaren worden statushouders over gemeenten in het hele land verdeeld. Bijna twee derde van de gemeenten zegt dat er op dit moment niet genoeg geschikt werk is in hun regio. Het enige wat ze kunnen doen is werkgevers overhalen om vluchtelingen een werkervaringsplaats aan te bieden.

In de proefplaatsing wordt de kandidaat ondersteund op verschillende vlakken

Veldwerk springt op dit vraagstuk in. Met verschillende gemeenten wordt samengewerkt om een oplossing te bieden voor dit probleem. Kandidaten die aan de eisen voldoen, kunnen vanuit de gemeenten bij Veldwerk worden aangemeld voor werk in de glastuinbouw. Middels een proefplaatsing worden de kandidaten begeleid en getraind tot volwaardig productiemedewerker. In deze periode heeft de kandidaat de kans zich te bewijzen, om bij goed functioneren een arbeidsovereenkomst te bemachtigen. In de proefplaatsing wordt de kandidaat ondersteund op verschillende vlakken. De kandidaat krijgt begeleiding op de werkvloer, zowel op persoonlijk vlak als op productie niveau, het vervoer wordt geregeld en er wordt een job-coach vanuit de gemeente ingezet om de kans op een positief resultaat te maximaliseren.

Samenwerking met Gemeente Zoetermeer

Deze week hebben de eerste 3 statushouders, ditmaal in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, een arbeidsovereenkomst getekend bij Veldwerk. In hun proefplaatsing hebben de 3 heren hun motivatie getoond, hebben ze ervaring opgedaan en laten zien van waarde te kunnen zijn binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Één van de kandidaten geeft aan: “Ik vind dit werk heel leuk en ben blij dat ik deze kans heb gekregen.”

“Ik vind dit werk heel leuk en ben blij dat ik deze kans heb gekregen.”

Namens de Veldwerk Groep: Gefeliciteerd met het behalen van jullie arbeidsovereenkomst!

Dennis Groen, Consultant Veldwerk Rotterdam
Veldwerk Uitzendbureau is actief in de regio Oostland-Zoetermeer-Westland. Wij willen ambitieuze werkgevers en getalenteerde mensen samenbrengen. Nieuwe ontwikkelingen en trends in de branche vertalen wij naar kansen en mogelijkheden voor u. Uitdagingen gaan we aan door in oplossingen te denken.
Created By
Dennis Groen
Appreciate

Credits:

Dennis groen Consulent MVO Veldwerk Uitzendbureau B.V. | Kleiweg 191a | 3051 XH Rotterdam T +31 (0)10-422 25 33 | M +31 (0)6 – 42 07 70 06 | KVK 24420663 Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van de NBBU van toepassing (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. DS 40538398).

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.