Loading

Nieuwsbrief ouders BC BROEKHIN ROERMOND

Schooljaar 2017-2018 begon met een introductieweek die volledig in het teken stond van "de leerling in beeld". De introductieweek is bedoeld om (nieuwe) leerlingen sneller en gemakkelijker te laten wennen aan elkaar. Maar het is meer dan dat. Het geeft onze docenten de gelegenheid om in die eerste week al een duidelijker beeld te krijgen van hun leerlingen. Het proces van aftasten door met elkaar in een gezellige sfeer allerlei leuke activiteiten te ondernemen gaat hierdoor soepel en sneller. Het maakt de start van de eerste lesweken net wat makkelijker. Je kent elkaar immers al een beetje.

Er vonden in de eerste week heel veel verschillende activiteiten plaats. Sommige leerlingen bezochten het Mediapark in Hilversum, terwijl andere leerlingen het ietwat hogerop zochten of een sportieve uitdaging aangingen. Anderen kwamen tijdens de georganiseerde kampdagen nader tot elkaar.

Dit is Debbie Broen uit klas T4c. Debbie is pas 15 jaar en heeft vorig jaar gekozen voor 'De ondernemersroute' op ons vmboT+. In 'De Ondernemersroute' maken leerlingen kennis met allerlei aspecten van ondernemen. Dit betekent niet dat alle leerlingen later een eigen bedrijf willen opstarten maar vooral dat ze talentvolle ondernemers zijn.

Debbie heeft een fascinatie voor cijfers. Ze vindt het fijn om zelfstandig te werken, zaken te organiseren en te plannen. Haar gevoel voor cijfers maakt dat ze het leuk vindt om bedrijfsprocessen te analyseren op basis van bijvoorbeeld productie- en omzetcijfers. In de ondernemersroute heeft ze al kennis gemaakt met allerlei bedrijven. De ondernemersroute biedt haar de gelegenheid om 1 dag per week aan te schuiven in de schoolbanken van Gilde Opleidingen. Daar krijgt ze les in de vakken bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie en computerboek-houden. Bovendien kan ze dan volgend schooljaar meteen instromen in de 2e klas van de mbo-opleiding. Hierdoor wordt de overgang van vmboT+ naar een MBO-opleiding gemakkelijker en wint ze een 1 jaar. 'Het paste gewoon helemaal in mijn straatje', aldus Debbie!

Op 8 september vond de uitreiking van de IB-certificaten plaats. Aan het einde van het tweetalig vwo heeft een TTO-leerling als aanstaand universitair student de mogelijkheid een IB (Internationaal Baccelaureaat) English certificaat te behalen dat nagenoeg gelijk gesteld kan worden met het niveau van een 'near native speaker'. Het IB-certificaat toont aan dat het Engels van zulk hoog niveau is dat toelating tot nagenoeg elke universiteit in de wereld (op basis van het Engels) mogelijk is. Op de foto staan onze leerlingen die allemaal dit certificaat ontvingen. Van harte proficiat: Timo Brems, Jasper Broekmans, Fabienne Casper, Jitte Daalmeijer, Jim Dodge, Ani Dümmer, Simone Even, Samir Feddahi, Kick Fleuren, Denise Fusers, Koen Geertsen, Tjeu Gehlen, Britt Geisler, Lisa Geraedts, Amir Yusuf, Alma Velic, Eveline Giesberts, Bart Gorissen, Celina Grandia, Isa Hannen, Milan Heijthuijzen, Koen Heuft, Lis Hoeijmakers, Zino Huybrechts, Michelle Ickenroth, Tim Janssen, Crilles van de Kar, Elise Krijgsman, Teun Kuijpers, Stef Linssen, Dewi Winters, Nikita Metzen, Melissa Pennings, Renee Pex, Ricardo van Rijssel, Fleur Rooijen, Alice Sanders, Ella Schellekens, Ingmar Schmid, Alejandro Schmitz, Tessa Stehouwer, Esther Thissen, Renick Thompson, Juliette Tillie en Jasper van Vugt.

Altijd al meer willen weten over de resultaten die scholen behalen of over de tevredenheid van leerlingen en ouders? Op website https://www.scholenopdekaart.nl/ wordt allerlei informatie verzameld die afkomstig is van de Dienst Uitvoerend Onderwijs, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Door informatie te delen, laten scholen zien hoe ze presteren op aspecten zoals examencijfers, zittenblijvers, lesuitval, veiligheid en tevredenheid. Deze informatie is beschikbaar van alle scholen in deze regio en geeft ouders de mogelijkheid om de resultaten van de verschillende scholen te vergelijken.

Op 13 oktober worden alle ouders van kansklassers benaderd voor een kort onderzoek waarin vragen worden gesteld over hoe de overgang van het basisonderwijs naar onze school is verlopen, of de kinderen het naar hun zin hebben op onze school en of ze al gewend zijn aan de nieuwe manier van werken en leren. Hierbij stellen wij uw medewerking zeer op prijs.

Uitwisselingsbezoek door leerlingen uit Shijiazhuan (China)

Van 28 september tot en met 5 oktober verbleef een groep van ruim twintig Chinese leerlingen uit Shijiazhuan, in het kader van een uitwisseling, thuis bij leerlingen van onze school. Een hele bijzondere ervaring! Een wandeling in het Meinweg-gebied kreeg opeens een geheel andere betekenis. Onze gasten uit China kunnen thuis soms alleen met mondkapjes in de buitenlucht vertoeven. Voor hun was het een hele ervaring om te wandelen zonder in ademnood te raken. Ook op school gaat het er in China heel anders aan toe. Hebei International School (ook bekend als No. 42 Middle School of Shijiazhuang City) wordt door meer dan 7000 leerlingen bezocht en er werken bijna 400 mensen. In een klas zitten gemiddeld 50 leerlingen. De lessen beginnen 's ochtends om 07.30 en duren tot 17.30 uur. Gedurende hun verblijf werden er (ondanks de taalproblemen) echte vriendschappen gesloten en bij het afscheid vloeide hier en daar een traantje. Gedurende deze week heeft Willem Maas via onze Facebookpagina uitgebreid verslag gedaan van alle activiteiten die ze ondernomen hebben. De highlights laten we hier nog even zien.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.