Loading

Plan pracy ODN w Kętrzynie na listopad

2.11. wtorek – godz. 12.25 – 13.10 – LEKCJA OTWARTA - Miękkie lądowanie – kompetencje miękkie na rynku pracy/ znaczenie kompetencji miękkich na współczesnym rynku pracy - prowadząca Małgorzata Hrycenko, PCE w Kętrzynie, ul. Poznańska

4.11. czwartek – 12.45 -13.30 – LEKCJA OTWARTA - Tańce integracyjne: Belgijka w trzech odmianach, Polka Kowbojka, Circassion Circle - Irlandia, Tańce średniowieczne; Katarzyna Aleszczyk, II Prywatne LO w Kętrzynie, ul. Asnyka

5.11. piątek - 8.55 - 9.40 - LEKCJA OTWARTA - Etapy analizy dzieła ikonicznego/ umiejętność analizy dzieła ikonicznego w kontekście przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego - Małgorzata Hrycenko, II Prywatne LO w Kętrzynie, ul. Asnyka

8.11. poniedziałek -8.50 – 9.35 – LEKCJA OTWARTA z edukacji przyrodniczej-Śniadanie daje moc – K. Bujnowska, Z S-P w Reszlu

8.11. poniedziałek -12.15 – 13.00 – LEKCJA OTWARTA - Jaką sytuację przedstawiono w wierszu pt. „W klasie” J. Twardowskiego?, kl. IV, Izabela Kuncer, SP w Łankiejmach

8.11. poniedziałek - 15.00 - 17.30 -Regulacja masy ciała i nastoletnich sportowców - Warsztaty dla nauczycieli WF, trenerów. Zajęcia przybliżą wiedzę na temat naukowych podstaw regulowania masy ciała u aktywnych nastolatków. Przedstawiony zostanie jasny schemat podejmowania decyzji dotyczącej redukcji lub przybierania na wadze. W czasie szkolenia omówione zostaną wady i zalety stosowanych w sporcie metod odchudzania – zarówno w aspekcie wydolności fizycznej, jak i zdrowia sportowców. Koszt 50 zł. Sala konferencyjna POWRE w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11.

9.11. wtorek - godz. 14.00 - 16.30 - Seminarium na temat edukacji ekologicznej; przykłady dobrych praktyk oraz promocja współpracy ekologicznej. Marta Kragiel i Krystyna Bujnowska, sala konferencyjna POWRE w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11.

9.11. wtorek - godz. 15.15 - 17.30 - " TIK na lekcjach stacjonarnych i online - warsztaty w zakresie platform edukacyjnych oraz komunikatorów i in. narzędzi ułatwiających pracę w sytuacji zdalnego nauczania" - szkolenie RP w SP Wilkowo, Izabela Kuncer

9.11. wtorek - godz. 16.00 - 17.30 - sieć pedagogów specjalnych; Aneta Dunaj, online

15.11. poniedziałek - godz. 15.30 - 17.00 - sieć polonistów SP, Izabela Kuncer; sala dydaktyczna POWRE w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11.

15.11. poniedziałek - godz. 18.00 - 19.30 - sieć Wczesnoszkolni - spotkanie online, Krystyna Bujnowska

16.11. wtorek - godz. 11.20 - 12.05 - LEKCJA OTWARTA - zajęcia logopedyczne z uczniem z opóźnionym rozwojem mowy, Aneta Dunaj, SOS-W w Kętrzynie

16.11. wtorek - godz. 13.30 - 14.15 - LEKCJA OTWARTA - Public transport-pytanie o drogę, kupowanie biletów, kl. 7 - Karolina Stefaniak, SP nr 1 w Mrągowie

16.11. wtorek - godz. 15.00 - 17.30 - Wypalenie zawodowe - szkolenie rady pedagogicznej w Sorkwitach, Marta Kragiel, Małgorzata Hrycenko

17.11. środa - godz. 11.40 - 12.25. LEKCJA OTWARTA - Metoda lekcji odwróconej, matematyka, Monika Gregorowicz, SP nr 1 w Kętrzynie

17.11. środa - godz. 15.30 - 17.00 - Szkolenie dla rady pedagogicznej i rodziców w Sątocznie - opinie, orzeczenia, dostosowanie - Marta Kragiel

18.11. czwartek - godz. 15.30 - 17.00 - Warsztaty: " Tańce integracyjne - patent na lekcję WF", Katarzyna Aleszczyk, sala gimnastyczna SOS-W w Kętrzynie

18.11. czwartek - godz. 11.40 - 12.25 - LEKCJA OTWARTA „Wzory skróconego mnożenia” klasa I - Marzena Wierzchowska, LO w Węgorzewie

18.11. czwartek - godz. 15.30 - 18.30 - szkolenie rady pedagogicznej SP nr 3 w Bartoszycach - Metodyka lekcji zdalnej, Małgorzata Hrycenko, Izabela Kuncer, M. Kragiel

19.11. piątek - godz. 16.00 - 18.15 - Metody aktywne na lekcjach - warsztaty dla ODN w Bartoszycach, Monika Gregorowicz

22.11. poniedziałek, godz. 15.45 - 18.00 - Innowacyjne metody pracy nauczyciela - Innowacyjne metody pracy nauczyciela z wykorzystaniem klocków Lego Education Spike Prime; Krystyna Bujnowska, sala konferencyjna POWRE w Kętrzynie

22.11. poniedziałek, godz. 15.00 - 16.30 - spotkanie sieci doradców zawodowych - "Zaskocz swojego ucznia na lekcji doradztwa zawodowego" - gadżety, gry i zabawy na lekcjach doradztwa zawodowego - Małgorzata Hrycenko, sala dydaktyczna POWRE

22.11. poniedziałek, godz. 18.00 - 19.00 - sieć nauczycieli matematyki SP - Wymagania egzaminacyjne - Monika Gregorowicz, online

23.11. wtorek, godz. 16.00 - 18.15 - Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego - sieć online, Izabela Kuncer

23.11.wtorek, 17.30 - 19.00 - Wymagania egzaminacyjne z języka angielskiego - sieć online, Karolina Stefaniak

24.11. środa, godz. 8.30 - 9.15 - LEKCJA OTWARTA - Rozpoznaję części zdania – przypomnienie wiadomości, Izabela Kuncer, SP w Łankiejmach

24.11. środa, godz. 16.00 - 17.30 - Konsultacje zespołowe „Jak motywować uczniów na lekcjach matematyki?” Marzena Wierzchowska, online

24.11. środa, godz. 15.00 - 17.30 - szkolenie rady pedagogicznej SOS-W w Kętrzynie - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów; Małgorzata Hrycenko i Marta Kragiel

26.11.piątek, godz. 15.30 - 18.00 - warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, świetlic i edukacji wczesnoszkolnej z zakresu ruchu i wychowania, organizator Katarzyna Aleszczyk, prowadzący - edukator z zewnątrz. Uczestnicy otrzymują płyty z nagraniami i układami choreograficznymi. Szkolenie w 100% finansowane ze środków LOWE. Zgłoszenia pod nr tel. 89 751 35 36

30.11. wtorek, godz. 15.00 - 17.15 - Warsztaty "Jak skutecznie notować na lekcjach języka polskiego i historii w szkole podstawowej", Izabela Kuncer, sala konferencyjna POWRE w Kętrzynie

30.11. wtorek, godz. 15.00 - 16.30 - Zintegrowana Strategia Umiejętności - szkolenie online, Małgorzata Hrycenko

30.11. wtorek, godz. 17.30 - 19.00 - Canva dla edukacji - szkolenie online, Karolina Stefaniak, szkolenie płatne 40 zł

Credits:

Created with an image by RoonZ-nl - "coffee food drink"