Who is AtaBerk Mutlu ? Twitter : @kaleliarb

Ataberk mutlu is a small turkish actor who is born at ( 14 , June , 2005 ) he is 11 years old

Baby Ataberk

Ataberk was born in ( Tekirdağ )

prizes :

Altın Kelebek ( golden butterfly ) 2015
İstanbul gelişim üniversitesi
Ataşehir 3 Doğa Okulları 2016
Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği 2014

His Family :

Ayfer Mutlu ( ataberk annesi )
Erhan Mutlu ( ataberk babası )
Can Mutlu ( Kardeşi )

His projects :

Aşk bir hayal ( Reşat ) 2010
Cuma'ya Kalsa ( Berk ) 2010
Anneler ile Kızları ( Yusuf ) 2011
Karadayı ( Torun Nazif Kara ) 2012-2014
Arkadaşım Max ( Deniz ) 2013
Bana Adını Sor ( Hakan'ın Çocukluğu ) 2014
Pek Yakında ( Cihan Yıldız ) 2014
Poyraz Karayel ( Sinan Karayel ) 2015-2017

great actor :

Ataberk : Ilker is a good person , we love each other so much

Ataberk Mutlu , You really have a great future , go forward we are behind you💙

Twitter : kaleliarb

Insta : Sara.kaleli , Sarasurel

Created By
Sara Kaleli
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.