Otel Apart Programı

Küçük ve orta büyüklükteki otel sistemleri için özel olarak tasarlanmış olan HMS (Hotel Management System) sizlere otel yönetimi konusunda daha önce hiç görülmemiş bir kolaylık sağlıyor. Türkiye’nin ilk mobil otel programı olan HMS sayesinde otelin bütün yönetim işleri, girdi çıktı sorgulaması, rezervasyon kontrolü ve bunun gibi en ince ayrıntısına kadar tek bir noktadan ulaşmanız mümkün.

Kullanımı rahat olan ara yüzü sayesinde normalde yapılması karmaşık ve uğraştırıcı olan bir sürü işlem son derece kolay hâle geliyor. Programın özellikleri arasında tahsilat kaydı oluşturma, hızlı rezervasyon ve grup rezervasyon oluşturma, döviz kuru hesaplama, kimlik bildirim, hızlı ve detaylı müşteri kaydı oluşturma gibi daha birçoğu yer alıyor.

HMS’nin en büyük avantajlarından biri de her türlü aygıt ve işletim sisteminde çalışabilmesi. Türkiye’de bir ilk mobil olan bu apart programı ek olarak düzenli olarak bilgilerini yedekler. Virüs ve veri kaybı gibi sorunlardan hiçbir şekilde etkilenmeyen HMS sayesinde kafanız rahat ve veriminiz yüksek olur. Sizlerin ihtiyaçlarının her birine cevap vermek üzere tasarlanmış olan bu programı denedikten sonra onsuz yapamayacaksınız.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.