Annerledes alt vi kjenner.

Men ikke annerledes fremtiden

Snart er arbeidslivet annerledes alt vi kjenner. For med alle nye teknologier - som så fundamentalt forandrer verden - blir arbeid og læring endret i både form og innhold. Å få fremtiden under huden - trene på de nye arbeidsformene og tilegne seg de nye ferdighetene - er kanskje den beste måten å forberede mennesker til det som skal komme.

Skape sammen

I fremtidens arbeidsmarked vil oppdrag og prosjekter i større og større grad løses i team - der individer med unike ferdigheter og kompetanse utfyller hverandre og kan levere løsninger som én og én ikke er i stand til.

Å jobbe godt i slike team, krever trening. Masse trening.

En ny og grenseløs virkelighet

Fremtidens team kjenner få grenser. Individer vil være spredt for vær og vind - over hele verden. De vil finne hverandre, skape relasjoner og være opptatt av å etablere dynamiske team som kan løse konkrete oppdrag og prosjekter.

Vibrerende fellesskap

I Kunnskapstrening IT møter talentene den nye virkeligheten - i dag. For fra første stund skapes det et vibrerende fellesskap mellom talenter, veiledere, bedrifter og coacher. Der man lærer - sammen - mens man løser problemstillinger og utfordringer ("sykler mens man lager sykkelen..."). Der man inspirerer og motiverer hverandre. Der vi deler frustrasjoner og fremganger. Der man intenstivt trener på morgendagens arbeidsformer.

Grenseløs læring og utvikling

Så gjør vi dette felleskapet helt grenseløst - alle kan delta fra sitt eget arbeidsbord. Det skal ikke være grenser for hva vi kan skape sammen - av ny kunnskap, nye lidenskaper og konkrete prosjekter.

Nye ferdigheter

Rutinearbeid blir automatisert. Roboter rykker inn og tar over mye arbeid. I en slik virkelighet - hva står igjen for menneskelig talent? Det er bred enighet om at det unike som mennesket representerer - som empati, kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og lederskap - er egenskaper som blir uunnværlige i fremtidens arbeidsliv. Egenskaper verdt å bygge på - og utvikle.

Kreativitet og teamwork

Design, storytelling, koding, lyd, bilde, animasjon og 3D-modellering er konkrete ferdigheter som talenter utvikler i Kunnskapstrening IT. Utvikling av nye ferdigheter knyttes alltid til å løse praktiske prosjekter.

Lederskap og marked

Innebygd i alle aktiviterer, ligger utvikling av personlig ledelse og lederskap i team og prosjekter. Dialogen med IT-bedrifter skjer gjennom skarpe oppdrag og prosjekter. Denne nærheten til næringslivet utvikler forståelse for produkt og marked.

Relasjoner åpner nye veier

Hvordan man faktisk får arbeid - i fremtiden - er også noe annerledes enn i dag. Det vil bygge mer på de relasjoner og nettverk man bygger. Hver dag hos Kunnskapstrening IT, handler også om dette: Skape arenaer der talenter treffer og jobber sammen med bedrifter og bedriftsledere.

Tilbud 2017

Spillutvikling (årskurs). Les mer!

Digital freelancer. Les mer!

Digitalt arbeid (arbeidstrening). Les mer.

Kunnskapstrening IT er skapt for digitale talenter - som går utradisjonelle veier.

www.kunnskapstrening.no

Created By
Lars Utstøl
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.