Loading

MacLawye® Luty 2018

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XI - 02/2018

Okładka miesiąca jest specjalną stroną dedykowaną na smartfony, która publikowana jest z początkiem każdego miesiąca i zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących.

Temat miesiąca

APLIKACJA ADWOKACKA

Rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką logotyp jubileuszu 100. lecia Adwokatury Polskiej

FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

W magazynie MacLawye® piszemy o legislacji i lobbingu jedynie w formie publicystycznej, natomiast o przebiegu procesu legislacyjnego wybranych ustaw piszemy w dodatku specjalnym

Adwokatura & Adwokaci

Książka adwokata Artura Nowaka i psychologa terapeuty Małgorzaty Szewczyk-Nowak

Pedofilia jest społecznie bardzo stygmatyzowana. Gdy do pedofilii dochodzi w Kościele, sprawa jest zamiatana pod dywan. Co więcej, ofiara ma wszystkich przeciwko sobie, zaś za księdzem społeczeństwo stoi murem. Z czego to wynika? Psycholog Małgorzata Szewczyk-Nowak oraz adwokat Artur Nowak, autorzy książki o pedofilii w polskim Kościele Katolickim, w studio Dzień Dobry TVN. W swojej książce autorzy nie atakują Kościoła, ale starają się pomóc mu się oczyścić z problemu pedofilii.

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI

ROZMAITOŚCI

Zapraszamy na nasze strony

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.