La bilder skape trivsel UTSMYKNING•Store bilder•små bilder

Et av Norges største dansestudioer, med to tusen elever og mange ansatte dansepedagoger. Alt skulle bli nytt. En konseptutvikler, en designer, en fotograf og en fantastisk kunde (Og selvfølgelig en haug med andre) gikk løs på oppgaven...

Nye farger, ny logo, nye møbler og mange bilder. Marthe og Elli fant fort ut at fotografiene ikke kunne hentes i en billedbank. Det måtte være Steps fra grunnen av.. Visjonen skulle inn i hvert minste ledd.

Det nye konseptet skulle "inn" i fotografiene. Visjonen skulle forstås, og omformes til fotografier, og uttrykk som skal vare lenge. Mange år, bildene skal bli en del av helheten.

Fotografier over hele vegger, og bilder som skulle i mindre format i alt fra flyers, postere, websider og i glass & ramme. Farger skulle dras med i kostymer, locations og stemning. Man skulle på en måtte kjenne dansegleden når man så bildene....Det skulle være tidløst, med masse energi. Du skal kunne både se på, og i fotografiene. Og de skulle være "korrekte" som dansebilder. Så da gikk vi igang.

Steps nye logo.

Jeg leverer utsmykning/Interiørbilder til private hjem, kontorbygg, hoteller og showrom. Til rom der mennesker er. I arkivet har jeg mange tusen ulike motiver i mange kategorier og tema som kan leveres på kunstpapir, akrylglassplater, aluminium, stål, kobber, tre, tapet og tekstil !

Alle fotografiene på veggene, og foto av veggene:

Her er litt av resultatet:
Starten
Tidløst
Sittegrupper. Fint, friskt og romslig. Og ikke bilder på veggen. Men veggene er bilder.
De trekker deg inn i lokalet..sammen med farger,
møbler og den hyggelige atmosfæren
Hovedfotografiene er laget på veggfolie
Fotografiene skal skape undring, og du skal kunne både se på, og i fotografiene.
De skal passe inn
De skal lede deg gjennom lokalet. Sammen med det grafiske uttrykket binder de det hele sammen.
Du skal kunne haste forbi...
Eller stanse opp og se...
Motiver fra fotografiene finner du igjen også som grafiske uttrykk
Uteskilt i stort format. Fotokunst
Konsept: Ingrid Norheim, Design: Vibeke Høie-Holgersen Fotokunst: Rune Bergan
Fotografi & fotoideer

Dersom du trenger hjelp til utsmykning i alle størrelser, fotografier til brosjyrer, web. Kan det festes på en filmrull eller sensor så kan det lages!

Kunst - Portretter - Oppdragsfoto - Ingen oppdrag er for små, og få er for store!

+47 934 123 12

Created By
Rune Bergan
Appreciate

Credits:

Rune Bergan

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.