Loading

EKSLIBRISAI Eugenijai Šimkūnaitei ir ne tik...

2020 m. LR Seimas paskelbė dr. Eugenijos Šimkūnaitės metus. Po Lietuvą nuvilnijo renginių banga.

Rugsėjo mėnesį planuota paroda „Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei ir ne tik...“ dėl koronaviruso infekcijos paskelbto karantino, nukelta į 2021 m. kovo 12 d. Taip nuspręsta užbaigti jubiliejinius metus.

Deja, virusas nepasitraukė ir vėl negalėjome dr. E. Šimkūnaitės ir ekslibrisų gerbėjų pakviesti į parodos atidarymą bei katalogo pristatymą. Dėl šios priežasties nusprendėme pasidalinti keliomis parodos fotografijomis. O skaitytojus ir lankytojus užsukti į biblioteką ir savarankiškai apžiūrėti parodą laikantis visų saugumo priemonių. .

Ką atras lankytojas, užsukęs į parodą?

Ekslibrisus, skirtus Eugenijai Šimkūnaitei ir parodos katalogą. Eksponatai iš LMB ir Utenos kraštotyros muziejaus fondų. Kai kurie ekslibrisai sukurti 2020 – 2021 m., niekur neeksponuoti.

„Eugenijos Šimkūnaitės 100-mečiui skirta paroda“ - tai kartu su E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondu 2020 m. pradžioje parengta kilnojama paroda. Keturiuose stenduose pristatomi svarbiausi žiniuonės biografiniai faktai, profesinė veikla, rašytinis palikimas, memorialiniame bute-muziejuje saugomi eksponatai.

Taip pat galima susipažinti su dr. Eugenijos Šimkūnaitės spausdintais darbais ir literatūra apie ją. Bei pamatyti keletą eksponatų – asmeninių daiktų, saugomų Eugenijos Šimkūnaitės muziejuje.

Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas kartu su Lietuvos medicinos biblioteka planavo vieną iš atminimo popiečių surengti 2020 metų rugsėjo mėnesį, dr. E. Šimkūnaitės mėgstamu laiku – per jos vardo dieną. Renginio dalyviams turėjo būti pristatyta mobili stendinė paroda apie dr. E. Šimkūnaitę bei jos knygos, straipsniai, literatūra apie ją. Taip pat planuota parengti žymiajai žolininkei skirtų ekslibrisų parodą. Deja, dėl koronaviruso pandemijos paskelbtas karantinas pakeitė renginių planus. Buvo nuspręsta šį minėjimą atidėti iki E. Šimkūnaitės gimimo dienos – 2021 m. kovo 11-osios, taip simboliškai užbaigiant jubiliejinius metus.

Ekslibrisų parodą surengti pasiūlė dailininkas Klemensas Kupriūnas, kilęs iš Utenos krašto, gerai pažinojęs Tauragnų Gesę (taip nuo mažumės buvo šaukiama Eugenija savo tėvų, taip ją ne vienas kraštietis vadino), jos aplinką. Lietuvos medicinos bibliotekos ekslibrisų kolekcijoje jau buvo keletas kūrinių su dr. E. Šimkūnaitės vardu. Dailininkas K. Kupriūnas padovanojo dar 38 ekslibrisus, skirtus žymiajai kraštietei. Autorius užsiminė, kad tokia gausa kūrinių – tai lyg atgaila, kad jo iniciatyva 1996 m. organizuotai tarptautinei ekslibrisų parodai-konkursui „Utenai 735“ pats nesukūrė nė vieno darbo dr. E. Šimkūnaitės, mirusios tų pačių metų sausio 27 d., atminimui pagerbti.

E. Šimkūnaitės 100-mečio paminėjimo parodai stengtasi surinkti visų autorių, sukūrusių ekslibrisų dr. E. Šimkūnaitei, darbus. Buvo peržiūrėta bibliotekų katalogai, susisiekta su autoriais, muziejais. Utenos kraštotyros muziejus geranoriškai sutiko pasidalyti Onos Šimaitytės-Račkauskienės, Geručio Kalpoko, Kęstučio Mikulėno ir Povilo Šiaučiūno darbų kopijomis. Lietuvos medicinos bibliotekos kolekcijoje yra šių autorių kūriniai: Lolitos Brazos, Aušros Čapskytės-Šarauskienės, Kęstučio Gvaldos, Valerijono Vytauto Jucio, Vlado Kudabos, Klemenso Kupriūno (kūrybinis pseudonimas – K. Klemas), Dalios Lagauskaitės, Virginijos Makuškienės, Jūratės Ridikienės, Vaivos Simanavičienės, Povilo Šiaučiūno, Kęstučio Šiaulyčio, Elžbietos Zalogaitės.

Ekslibrisai, sukurti asmeniškai E. Šimkūnaitei

Iš kairės į dešinę: V. Jucio, K. Gvaldos, J. Ridikienės, D. Lagauskaitės, K. Kupriūno

Klemenso Kupriūno ekslibrisai Gesei pagerbti

K. Kupriūno ekslibrisai

***

Pirmieji mums žinomi dr. E. Šimkūnaitei sukurti ekslibrisai – K. Gvaldos (1970 m.), V. V. Jucio (1980 m.), D. Lagauskaitės (1981 m.), J. Ridikienės (1986), K. Kupriūno (1989). Dailininkas V. V. Jucys ne viename susitikime yra šmaikščiai pasakojęs istoriją, kaip jis kūrė ekslibrisą dr. E. Šimkūnaitei. Jis visada pabrėždavo, kad norint sukurti gerą darbą, reikia pažinti žmogų, jo įpročius, pomėgius, perprasti charakterį, o svarbiausia ekslibriso žanre – pastebėti asmenybės esminius bruožus, bet neįžeisti jo jausmų. Tad paprašytas sukurti ekslibrisą E. Šimkūnaitei, dailininkas teigė net dvi savaites ją sekiojęs: ji į troleibusą įlipa – ir jis iš paskos, ji į operą susiruošia – ir jis ten. Taip gimė ekslibrisas „Ragana“, vaizduojantis dr. Eugeniją kaip Žiniuonę, verdančią gyvybės eliksyrą. E. Šimkūnaitė nebuvo iš tų, kurie švaistytųsi pagyromis, tačiau gavusi tokį ekslibrisą liko patenkinta ir pasakiusi: Tu, žemaiti, taikliai pagavai mano gyvenimo esmę...

Kiekvienas ekslibrisas – tai vaizdinė ir žodinė nuoroda į įvairias dr. E. Šimkūnaitės asmenybės savybes, jos gyvenimo įvairiapuses įdomybes. Be profesionalių menininkų darbų, parodoje eksponuojami trys Virginijos Makuškienės ekslibrisai-karpiniai. Vaikų darželyje auklėtoja-metodininke dirbanti V. Makuškienė tokius darbus naudoja bendraudama su vaikais, pasakodama jiems apie gamtą, jos svarbą žmonėms. Dr. E. Šimkūnaitė taip pat mėgo bei gebėjo bendrauti su vaikais, jaunimu.

V. Makuškienė

Ekslibrisai skirti E. Šimkūnaitės atminimui pagerbti

Daugelis parodos ekslibrisų pažymėti įrašu In memoriam arba turi kito asmens ar institucijos vardą su įrašu Eugenijai Šimkūnaitei 100, tad įgauna ne tik pirminę knygos ženklo, bet ir asmenybės atminimo, pagerbimo prasmę.

V.Kudabos, G. Kalpoko, K. Kupriūno, K. Mikulėno
A. Čapskytės, V. Kudabos, V. Simanavičienės, K. Kupriūno ekslibrisai prof. E. Šimkūnaitei
A. Čapskytė, E. Zalogaitė, L. Braza ekslibrisai prof. E. Šimkūnaitei

Daiktai priklausę profesorei, dabar keliaujantys po parodas ir liudijantys jos atminimą.

Apie puodelį su monograma. Šešių puodelių ir lėkštučių rinkinį E. Šimkūnaitei dovanojo tėvas jos gimtadienio proga (greičiausiai pilnametystės proga). Šitų puodelių ji niekada nenaudojo per savo baliukus, matyt, labai saugojo. Nors daug metų kartu su dr. Živile Lazdauskaite būdavom pagerbtos leidimu nuvalyti dulkes nuo Šimkūnaitės buto lentynų, bet šių puodelių nematėm, gal buvo kur giliai paslėpti. Tik neilgai trukus iki mirties rinkinį padovanojo savo mokinės dukrai Kristinai, jai tuo metu buvo 8 m. Man būnant pas ją svečiuose perdavė sakydama: "Dovanoju tavo mažajai varlei, gal atsimins". Dabar šis eksponatas keliauja po parodas, liudydamas E. Šimkūnaitės gilų pajautimą, kad atminimas eina iš kartos į kartą. Gal todėl ir pasirinko dovanoti ne mamai, o mažai dukrelei, - pasakojo vaistininkė Birutė Karnickienė.

Kas sukūrė monogramą, esančią ant puodelio, varge ar beišsiaiškinsime, o kita visiems žinoma monograma buvo sukurta dailininkės Irenos Žemaitytės Geniušienės, metai nežinomi.

Monograma. Dail. I. Žemaitytė-Geniušienė

***

Parodos fragmentai

***

Ekslibrisai E. Šimkūnaitei ir išsaugoti vaistų buteliukai
Ekslibrisas E. Šimkūnaitei, dail. Jūratė Ridikienė

E. Šimkūnaitės rankraštis "Lietuvos piemenų raštas"

Apie Piemenėlių raštą. Netikėtas atradimas - vienoje vietoje atsirado 105 ranka rašyti ar mašinėle spausdinti lapeliai su įvairiais ženklais ir jų paaiškinimais ir įrištas rankraštis "Biologijos m. dr. E. Šimkūnaitė. "Lietuvos piemenų raštas." Paskaita, skaityta Vilniaus Profsąjungų rūmuose 1972 m."

105 lapeliai saugomi E. Šimkūnaitės muziejuje.
Įrištas rankraštis "Lietuvos piemenų raštas" - saugomas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekoje.
Autorė rašė: Sumaniau žymes vienon vieton surinkti, nes su Mikėnaite bešnekant kartą paaiškėjo, kad toks rinkinys būtų reikalingas. Pirma padariau ant lapelių, mat manėm, kad kokia studentė perrašys, perbraižys. Paskui sugalvojau paspartinti ir padariau pati 4 egz.: Mikėnaitei, Gimbutaitei, "indams" ir sau.

Šiuo metu, vartant įrištą rankraštį ir sklaidant pavienius lapelius, ypatingai malonu išvysti pavardes žmonių, kurie labai artimai susiję su kitos, Lietuvai brangios asmenybės vardu, - tai profesorė Marija Gimbutienė. Be abejonės, kad minima Gimbutaitės pavardė leidžia spėti, kad dr. E. Šimkūnaitė ir M. Gimbutienė galėjo būti pažįstamos ar bent susisiekusios laiškais. Tuo labiau, kad minima Mikėnaitė - niekas kitas, kaip muziejininkė, dailėtyrininkė Akvilė Mikėnaitė (1912 - 2001), skulptoriaus J. Mikėno sesuo.

Apie profesorės mikroskopą.

E. Šimkūnaitės mikroskopo dėžės fragmentas

Mikroskopas - garsios Ernst Leitz Wetzlar firmos, pgamintas XX a. pradžioje New Yourk filiale, 411.W.59 str. Gaminio serijos Nr. 31023.

Galime spėlioti, kas šį prietaisą įsigijo - provizorius Pranas Šimkūnas ar jo duktė Gesė?

***

Ernst Leitz Wetzlar firmos mikroskopas - istorinė vertybė. Tokius mikroskopus kompanija pradėjo gaminti XIX a. gale iki XX a. trečio dešimtmečio vidurio.

***

Lagaminėlis, su kuriuo dr. Eugenija daug keliavo ir ilgai nesiskyrė. Jei galėtų prabilti, daug netikėtų, įdomių istorijų papasakotų.

Knyga iš E. Šimkūnaitės bibliotekos su įklijuotu V. V. Jucio ekslibrisu

***

Įsimintino Žiniuonės portreto atsiradimo istorija. 1992 m. dailininkas Kęstutis Šiaulytis pradėjo leisti laikraštėlį "Žaliasis laikraštis." Ir, kaip jis pats pasakojo, susitarė su dr. E. Šimkūnaite susitikti, kad ji ką nors papasakotų vaikams, mokseleiviams apie save ir gamtą. Kol ji pasakojo, jis nupiešė jos portretą. Iš pokalbio sužinojęs, kad žvirbliai jos mėgiamiausi paukšteliai, tai ir juos įtupdė.

***

E. Šimkūnaitė, Nuotrauka gydytojos, fotografės Leonos Korkutienės. Iš leidinio "Žvilgsnis", 2000 m.

Vaistininkė, habilituota gamtos mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė gimė 1920 m. kovo 11 d. Rusijoje, Krasnodaro krašte, Novorosijske, kur jos tėvas Pranas Šimkūnas dirbo karo ligoninės vaistinės vedėju. Motina Olga Lebedeva-Šimkūnienė, išsilavinusi šventiko duktė, baigusi medicinos seserų kursus, talkino vyrui vaistinėje, prižiūrėjo namus. Tuo metu Rusija skendėjo pilietinio karo kovose, keitėsi valdžios, gyvenimo sąlygos vis sudėtingėjo. 1921 m. viduryje kartu su kitais karo pabėgėliais P. Šimkūno šeima grįžo į Lietuvą. Iš pradžių apsistojo Rozalime, vėliau Utenoje, kur provizorius P.Šimkūnas dirbo apskrities vaistinės vedėju, o 1922 m. įsteigė savo vaistinę Tauragnuose, kurie buvo arti vaistininko tėviškės – Linkmenų valsčiaus, Kemešų kaimo.

Būsimoji farmacininkė augo nuostabiame Rytų Aukštaitijos kampelyje Tauragnuose, atsispindinčiuose Tauragno ežero vandenyje lyg veidrodyje. Toliau driekėsi kiti ežerai, ežerėliai, pušynai, žalios lankos ir raistai, legendomis apipinti piliakalniai. Graži gamta, įdomūs Tauragnų žmonės, liaudies medicinos žinovai darė didelę įtaką smalsiai, pastabiai, viskuo besidominčiai mergaitei – formavo jos būdą ir pasaulėjautą.

- Ar suradot paparčio žiedą, profesore?– paklausė kažkas iš salės.

- Paparčio žiedo reikia ieškoti, kai papartis žydi ir negalvot, kad nori surasti. Tada žiedas pats tave suras. <...> Paparčio žiedas – sudėtingas daiktas. Tai labai senos pasaulėžiūros įvaizdis. Tai saulės dalis, iškritusi iš žiedo ir pataikiusi į papartį. Bet tas papartis nebūtinai turi būti krūmuose. Jei žmogus ką nors nori surasti, ieško ir negalvoja įsidėti į savo kišenę, tai būtinai randa. O jei nori į savo kišenę ir dar iš kito kišenės – apie paparčio žiedą nė negalvok. Nenorėk kitam, ko nenorėtum sau – ir tada net ūkanotą dieną nereikės raukytis.

Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia. Vilnius, 2006

Ekslibrisas E. Šimkūnaitei, K. Šiaulytis

***

Apgailestaujame, kad kol kas negalime svečių pakviesti į viešą parodos atidarymą, išgerti žolelių arbatos pagal Žolininkės sudarytus receptus, pasidalinti įspūdžiais ir dar kartą prisiminti garsiosios Lietuvos Žiniuonės.

Dėkojame ekslibrisų autoriams, partneriams, rėmėjams. Kviečiame virtualiai susipažinti su paroda. Tikimės, kad sužadinome jūsų smalsumą ir nelaukę oficialaus atidarymo, atvyksite apžiūrėti parodos. Lankytis bibliotekoje galima laikantis visų karantino metu nustatytų saugumo reikalavimų.

Parodą rengė Regina Vaišvilienė, Beata Žukienė. Lietuvos medicinos biblioteka

***

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė startuoja balandžio 23 d. Sekite naujienas.

Credits:

Created with images by kerdkanno - "aroma basil spices" • FotoArt-Treu - "herb cradle herb rocker herb knife"