Loading

Op weg naar een Gezond en Gelukkig Den Haag: Hoe neem je jezelf en anderen hierin mee? Verslag Breed Overleg 16 maart 2021

Nieuwe inzichten omarmen, oude ideeën laten gaan. Een transitie. Van onszelf. Van onze maatschappij. En van onze zorg. We zitten er middenin. Hoe ziet zo'n transitie eruit? Op welke manier kunnen we hierbinnen bewegen? En hoe nemen we anderen hierin mee? Dat was de rode draad van het breed overleg van 16 maart.

Xtra en Hadoks gaan verder met Welzijn op Recept. De Preventiecoalitie gaat van start. Er staan nog meer nieuwe lopende initiatieven en aanvragen op stapel. Er gebeurt een hoop, praat Jet Bussemaker de partners even bij tijdens de aftrap van dit breed overleg. Maar deze sessie ligt de nadruk op onszelf. Bussemaker: ‘We willen met elkaar delen wat we zelf zien en waar we zelf staan. Hoe dragen we van daaruit bij aan een Gezond en Gelukkig Den Haag?’

Ook twee partners van GGDH, Jurgen Verbeeck als bestuurder van Parnassia en en Neo de Bono als sociaal ondernemer in Moerwijk, bewegen mee. Zij vertellen in onderstaande video over hun ervaring. Derk Loorbach en Jan Rotmans maken daarin de verbinding met ‘het grotere plaatje’. Want de verandering staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een grotere transitie, van onze maatschappij en daarmee ook van onze zorg.

De conclusie van deze beelden is voor Bussemaker duidelijk: ‘Gezond en Gelukkig Den Haag zijn we zelf. Hoe maakt deze video ons bewust van onze eigen beweging? Welke inzichten hebben we opgedaan? Wat zijn nieuwe leidende principes geworden? Wat zouden we achter ons willen laten of hebben we al losgelaten? En wat betekent dit voor onze gezamenlijke beweging naar een gezond en gelukkig Den Haag?’ Kleine groepjes gaan met deze vragen aan de slag.

Beginnen bij de échte vraag

Evert Jan van Hasselt, SEVEN SENSES: ‘Wij kwamen tot de conclusie dat de vragen die leven bij mensen en het aanwezige aanbod van instituties elkaar op een heel andere manier zouden moeten vinden. Er is sprake van een mismatch.'

De rollen van leef-en systeemwereld

Jurgen Verbeeck, bestuurder Parnassia: ‘In ons groepje bespraken we een mooi voorbeeld van moeders uit Moerwijk die aan de slag wilden met toneel. Die moeders hebben direct de verbinding met een toneelgroep gezocht, in plaats van dat het door een directeur of van bovenaf is bepaald. De leefwerelden hebben elkaar opgezocht. Daarbij is de rol van de systeemwereld meer gericht op creatie van randvoorwaarden en heeft deze vooral een faciliterende in plaats van een sturende rol.’

Ervaringen centraal

Diana Resmann, gemeente Den Haag: ‘Mantelzorgers weten vaak beter wat de zorgvrager nodig heeft dan een professional. Terwijl ze nog steeds geen echte plek hebben in de ketenzorg. Ik denk dat die plek er moet komen, en ook zijzelf zouden dat willen, zodat er echt gebruik van die kennis gemaakt kan worden.’

De mens centraal

Mascha Egberts, Programmamanager Huisartsopleiding LUMC Campus Den Haag: ‘Ik denk dat we moeten starten met een meer holistische benadering van mensen. Dus niet alleen vanuit medisch oogpunt. Daarnaast is het belangrijk om te leren samenwerken met andere disciplines, op medisch vlak maar ook in het sociaal domein. Dat willen we allemaal meenemen in ons nieuwe curriculum.'

De rol van de professional

Pieter Flaton, Praktijkhouder Multi Fysio / Directeur bij FysioGroep Haaglanden: ‘Professionals zijn aan de slag vanuit hun intrinsieke behoefte om goed te doen. En toch zeggen we dat zij wezenlijk iets moeten veranderen. Dat kan een lastige boodschap zijn. Daarom is het ook belangrijk om te benadrukken dat zaken als je competenties, expertise en netwerk natuurlijk blijven. Maar dat het daarbinnen toch kan zijn dat handelingen wezenlijk anders worden.’

Annie van Antwerpen, Manager Advies- en Behandelcentrum Respect: ‘Er wordt gesproken over de mantelzorger die ondersteunend is. Dat zou ik graag willen omdraaien. De cliënt staat in het midden. En wie daarom heen staat is ondersteunend, van professionals tot mantelzorgers.'

Health Innovation School

Afgelopen half jaar hielden zo’n vijftig professionals zich tijdens de Health Innovation School bezig met een breed scala aan onderwerpen, van ondersteuning voor mantelzorgers tot hulp bij een huilbaby. Begin februari presenteerden de deelnemers tijdens een afsluitende meeting hun inzichten.

Ouderen langer Thuis

Onder andere Elise Korndorffer , kwaliteitsadviseur bij Saffier, en Christien Innikel, werkzaam bij Nederland Zorgt voor Elkaar, hebben tijdens de HIS gewerkt aan het thema ‘Ouderen langer Thuis’. Ze blikken terug op een periode die soms best een zoektocht was.

Korndorffer: ‘De vraag was wat ouderen nodig hebben om langer thuis te blijven wonen. Dan merk je toch dat je zo snel mogelijk naar een oplossing wilt. Maar binnen de HIS werden we uitgedaagd om te kijken naar de vraag áchter de vraag. Vinden de ouderen zelf het ook een probleem? En wat vinden zij dan? Om daar een goed beeld van te krijgen zijn we veel in gesprek gegaan, met ouderen zelf en de mensen om hen heen.'

Innikel: ‘Ik heb vooral ervaren hoe belangrijk het is om open te luisteren naar mensen. En we zagen ook dat professionals soms toch een andere visie hadden dan ouderen zelf. Zij willen heel graag zelf bijdragen. Daardoor voelen ze zich beter, het geeft hun leven zin. We zijn binnen ons onderzoek uitgegaan van positieve gezondheid, dat is een belangrijke houvast om al die domeinen te onderzoeken. Vaak is die zingeving nog onderbelicht, terwijl het heel erg belangrijk is. Vaak gaat het om zorg, en de persoon als patiënt.’

Wat bij Korndorffer is blijven hangen is het belang van samenwerken. ‘Niet alleen binnen je eigen organisatie en de zorgwereld, maar ook juist daarbuiten. Hoe zorg je nou dat je niet in je eigen hokje blijft denken?’ Korndorffer voegt toe: ‘Het is ook belangrijk dat je niet focust op het einddoel alleen, maar ook op het proces. De reis die je met elkaar maakt. Misschien levert die wel geen oplossing op, maar wel iets anders. Dat is dan ook zinvol.’

Weerbaarheid van jongeren

Femke Kloosterman, opleidingsadviseur bij HagaZiekenhuis, is aan de slag gegaan met de weerbaarheid van jongeren tijdens de HIS. Iets waar ze zelf eigenlijk helemaal geen ervaring mee had. ‘Dat zorgde ervoor dat we heel open het gesprek zijn aangegaan en moesten doorvragen, ook om het voor onszelf helder te krijgen. Graag willen we meteen een oplossing bedenken, maar hier werden we gedwongen om stil te staan bij het probleem. Dat neem ik echt mee terug naar mijn dagelijkse werk.’

Waarom is dat even pas op de plaats maken nou eigenlijk zo moeilijk? Kloostermann: 'We zijn toch gericht op het denken vanuit ons eigen hokje. Daar moeten we uit. Daar zijn we al mij bezig, maar door elkaar nog meer op te zoeken kunnen we meer bereiken.’ Nog een tip die zij heeft meegenomen uit de HIS: ‘Blijf niet hangen in onmogelijkheden. Er is vaak een ‘ja maar’ of ‘kan niet’. Probeer te denken in mogelijkheden. Wat is er nodig dat het wél kan?’

Ingrid Wolf, voorzitter STZ ‘Het belangrijkste is dat we verbinding maken met elkaar. Dat is de kracht van de beweging en daar is de HIS een goed voorbeeld van. Dat vraagt om rust om te luisteren en niet meteen zoeken van een oplossing.’

Ook Ingrid Wolf kijkt als voorzitter van STZ met een goed gevoel terug op de HIS én op dit breed overleg. ‘Ik denk dat dit soort bijeenkomsten daaraan bijdragen. Even uit de hectiek van de dag, even pas op de plaats Waar zien we nieuwe perspectieven? Hoe doen we het samen? Waar doe we het voor? Dat is denk ik de kracht van wat we hier aan het doen zijn. Dit houdt het levend.’

Wat is Gezond en Gelukkig Den Haag?

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de Haagse wijken zijn groot. Als er niks gebeurt, worden die verschillen alleen maar groter.

Het bieden van zorg en welzijn gebeurt nu door veel bevlogen professionals van wie de taken strikt zijn afgebakend. Dit geldt ook voor de financieringsstromen. De zorg wordt deels bekostigd door zorgverzekeraars en deels door de Rijksoverheid en gemeente. De welzijnstaken zijn voor rekening van de gemeente. GGDH vindt dat juist het medisch en sociaal domein elkaar moeten vinden. Zeker omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede.

We zijn om die reden continu in beweging om meer verbinding te creëren. GGDH zorgt voor de onderlinge verbinding en faciliteert in het samen kunnen optrekken. Daarbij streeft iedereen dezelfde doelen na: het bieden van duurzame medische en sociale zorg, het voorkomen van gezondheidsproblemen door vroege signalering, het beheersen van de kosten én zorgen voor voldoende en gemotiveerde zorg- en welzijnsmedewerkers.

Volg ons op de volgende kanalen: