Loading

Hva er leggsår? Diakonhjemmet sykehus

Leggsår

Mange forskjellige sykdomstilstander kan føre til vanskelig helende leggsår, og ofte er det et resultat av flere årsaker. Sårene kan oppstå av et ubetydelig traume. Vanskelig helende leggsår er vanligst hos personer over 65 år. Det er flest kvinner som får leggsår. Omtrent 2 prosent av befolkningen får vanskelig helende leggsår i løpet av livet, og rundt 0,6 prosent har til enhver tid et slikt sår.

72 prosent av alle vanskelig helende leggsår er venøst betinget.

Typiske trekk ved venøse leggsår:

Lokalisert fra nedre tredjedel til under mediale malleol

Ofte ett enkelt sår med ujevne sårkanter

Såret er ofte overflatisk, er dekket med fibrin (gult klebrig belegg) og væsker ofte

Det er ofte hevelse i fot og legg, eksem og pigmentering

12 prosent av alle vanskelig helende leggsår er arterielle sår.

10 prosent er sår med venøs og arteriell komponent, mens resten ikke er forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser

Typiske trekk ved arterielle leggsår:

Lokalisert på tær, fot og distale del av leggen

Ofte flere sår med helt avgrensede sårkanter

Sårene er ofte dype og kan være dekket med gul og svart nekrose

Huden rundt er ofte blek, kald og blålig

Såret og benet er smertefullt, særlig ved elevasjon

Kilde: Langøen, A og Gürgen, M (2012) Forebygging og behandling av sår. Etiologisk inndeling. I: Langøen, A (red) Sårbehandling og hudpleie. Ss 251–314. Oslo: Gyldendal Akademisk Lindholm, C. (2012) Sår. Oslo: Akribe

Created By
Sissel Vetter
Appreciate

Credits:

Foto: Sissel Vetter

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.