#Raad040 in de buurt Woensel Noord

Twee keer per jaar bezoekt een delegatie van de Eindhovense gemeenteraad op de fiets een wijk of buurt in Eindhoven. Enkele (buurt)projecten, instellingen of interessante plaatsen worden opgenomen in de fietsroute waarbij de raadsleden in contact komen met initiatiefnemers en buurtbewoners om hierover te praten. Dit keer bezocht de raad Woensel Noord...

Totally Fit in Jagershoef: Fouad Hadda en zijn vrouw Meryen El Bakiouli vertellen de raadsleden over hun sportschool.

3 jaar geleden begonnen Fouad en Maryen met sport op een veldje buiten. Nu zijn zij al een jaar gevestigd in Jagershoef met Totally Fit, een sportschool met een sociaal en maatschappelijk belang. “Wij zijn laagdrempelig en proberen een afspiegeling van de buurt hier aan het sporten te krijgen”, vertelt Fouad. “Mannen, vrouwen, kinderen, oud en jong. En we geven niet alleen les, maar ook begeleiding in de maatschappij. Zo brachten we een jonge jongen weer op het goede pad door hem te stimuleren dat hij zijn school af moest maken. Dat deed hij en heeft nu zelfs een stageplaats gevonden en geeft hier les. Hij doet weer mee in de maatschappij.”

Drie bestuursleden van Stichting Wijkbelang Jagershoef waren ook aanwezig bij het bezoek van de raad.

Er worden bij het eerste bezoek van de raad meteen verbindingen gelegd. Voorzitter Albert Troost is met 2 bestuurscollega’s van de Stichting Wijkbelang Jagershoef ook aanwezig. Zij kenden Totally Fit niet, maar zien de meerwaarde voor hun buurt in en bieden de sportschool aan om mee te helpen aan hun naamsbekendheid. Jagershoef is recent in een rapport van Platform 31 in opdracht van de G32 aangemerkt als een kwetsbare wijk. “De balans in onze wijk is weg, dat moet terug komen. 70% is huurwoning en veel gebouwen staan leeg. Dat is jammer, maar we moeten nu in kansen gaan kijken, samen met de gemeente”, legt Albert Troots uit aan de raadsleden.

En door naar het tweede en laatste bezoek. Deze zaterdagochtend 15 april was niet warm, maar gelukkig wel droog...
We starten met een rondleiding van eigenaar Gerald van den Hurk over het terrein van Op Noord.

Actief ontmoeten, ontdekken en ontspannen, dat kan bij Op Noord. Denk bijvoorbeeld aan uitjes voor het gezin, kinderfeestjes of een bedrijfssportdag. “Ons doel is mensen in beweging krijgen: sport en bewegen zit in ons DNA. Daarom is ons Speel & Beweegplein gewoon gratis te bezoeken”, legt Gerald, mede-eigenaar van Op Noord, uit. “Maar scholen, verenigingen en bijvoorbeeld de ijsclub maken ook gebruik van ons terrein. Helaas hebben we nu een veld leeg staan. De Politieacademie en het Summa College hebben wel een idee voor de invulling van dit veld. Zo hebben zij behoefte aan een stormbaan, maar niemand heeft geld hiervoor. Ook de gemeente niet, en dat is jammer”, aldus Gerard.

Het bezoek van de raadsleden werd zeer gewaardeerd door de betrokkenen in de buurten. De raadsleden op hun beurt spreken over een unieke en leerzame ervaring. ‘Raad in de buurt’ is een initiatief van de raadswerkgroep Communicatie en wordt ook deze raadsperiode 2 maal per jaar georganiseerd. Wij danken Totally Fit, Stichting Wijkbelang Jagershoef en Op Noord voor de gastvrijheid. Maar ook de sector Programma- en Gebiedsmanagement van de gemeente Eindhoven voor de organisatie en samenstelling van het interessante programma.

Created By
Gemeenteraad Eindhoven
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.