Loading

Aşıq Mehman Sadaxlı Biz dünyadan gedər olduq, Qalanlara salam olsun

  1. Aşıq Mehman Məhəmmədoğlu 1957-ci il 15 noyabr tarixində Marneuli rayonun Mollaoğlu kəndində anadan olmuşdur. Anadan olduğu vaxtdan aşıqlıq sənəti ilə yaxından tanış olmuşdur, çünki elə onun atası aşıq Məhəmməd Sadaxlı Borçalının ustad aşıqlarından biri idi. Aşıq Mehmanın ilk müəllimi onun atası olmuşdur, sonra isə o, aşıq Gülabı Xındı Məmməddən dərs almış və həddi büluğa çatdıqda artıq peşəkar olaraq sazda ifa etməyi və oxumağı bacarmışdır.
Aşıq Mehman artıq 10 ildir ki, Sadaxli kəndinin mədənyyət evində dərs keçir, hal hazırda 20-dən çox şagirdi var
Aşıq Mehmanın bütün ailəsi saz sənətini yaşadır. Necəki onun atası, özü, qardaşları hətta onun nəvəsi belə bu sənəti davam etdirir

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.