Moodboard mijn POP UP Verkennende projecten 1

Maak een moodboard voor jullie pop-up restaurant.

Wat is een moodboard?

Bekijk volgende foto's om meer te weten te komen. (Klik om ze te vergroten)

Een moodboard:

 • een verzameling van foto's die een algemene sfeer van een plaats tonen.
 • een manier om de ideeen die in ons hoofd zitten duidelijk te maken aan anderen.
 • toont materialen, kleuren, voorwerpen, smaken, ...
 • wordt gebruikt door bv: interieur architecten om hun ideeen aan klanten te tonen.

Volg dit stappenplan om jullie moodboard te maken.

 1. Download de app: Morpholio Board (klik op de naam om naar de app store te gaan)
 2. Verken de app door op alle iconen onderaan te klikken. Je kan tekst, fotos, selecties van internetpagina's, kleuren, ... invoegen.
 3. Alles verschijnt op je scherm. En dat is allemaal aanpasbaar. Dubbelklik op een item op je scherm. Dit kan je nu verwijderen, groter of kleiner maken, verplaatsen, ...
 4. Volgende dingen moeten te zien zijn op jullie moodboard: stoelen, tafels, bestek, glazen (ook wijnglazen), kleuren (muren), interieur, planten, speciale materialen (bv: marmer, eikenhout, kurk, ...), planten, ...
 5. Hou de linken van alle materialen bij, doe dit bijvoorbeeld in een notitie.

Klaar?

Dan maken jullie nu een kostenberekening van het interieur van jullie POP-UP.

 1. Bereken de kostprijs van het interieur.
 2. Er moeten 50 personen in jullie POP-UP kunnen eten. Er zijn dus zeker 50 stoelen nodig en 50 ...
 3. Download volgend bestand. Daarin maak je de kostenberekening. Klik hier.
 4. De kostenberekening bestaan uit vier kolommen. Van links naar rechts zijn dat: naam en omschrijving / aantal stuks nodig / hoeveel € per stuk / hoeveel € in totaal.
 5. Helemaal onderdaan vul je de totale kostprijs in. Dit is alles uit de kolom hoeveel € in totaal opgeteld.

Klaar?

Dien alles in via de Showbie klas VP1 en ga naar de leerkrachten om alles toe te lichten.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.