Welkom bij het overzicht van de kernteams. Via dit platform bespreken we de verbetermaatregelen die het kernteam heeft gerealiseerd. Je kan hier tekst, video, diashows en nog veel meer in plaatsen.

Er worden deurstoppers besteld voor team A, omdat de deur naar de medicatieruimte vaak open staat waardoor de medicatie onbeheerd achtergelaten wordt en wat ook onhygiënisch kan zijn. Een deurstopper die je met de voet kan bedienen kan ertoe leiden dat het laagdrempeliger wordt om de deur te sluiten. Na een pilot in team A wordt geïnventariseerd op welke posten allemaal een deurstopper kan komen.

Om duidelijker onderscheid te maken tussen ampullen adenosine en adrenaline, zijn er nieuwe ampullen besteld met een tip. Logistiek heeft een apparaatje dat die tip fluoriserend kan maken. Adenosine krijgt een kleur (oranje/geel) en adrenaline niet.

Er zijn stickers in de medicijnlaatjes in de ambulances geplakt, om duidelijker onderscheid te maken tussen ampullen die op elkaar lijken.

Grote voordeel van dit medium is dat het relatief makkelijk is en ook toepasbaar om de verbetermaatregelen van de veiligheidsrondes te communiceren. Dit medium heeft meerdere toepassingen om beeld te laten zien wat een voordeel is maar je bent erg gebonden aan de lay-out. 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.