Loading

Kanelbollens dag 4. OKTOBER

MASCHMANNS BAKERI FEIRER HELE UKA!

Onsdag neste uke er det kanelbollens dag. Maschmanns Bakeri feirer kanelbollen hele uken til ende. Fra mandag får du sort kaffe og nybakt økologisk kanelbolle til kr 49,-. Husk at du kan bestille kanelboller dagen i forveien. Send din bestilling til post@maschmanns.no

Created By
Maschmanns Matmarked
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.