Kunfutselaisuus

Kungfutse

Kungfutselaisuus syntyi kiinassa noin 551–479 eKr. Kunfutselaisuuden perustaja on Kungfutse, joka eli 500-luvulla ennen Kristusta. Kungfutsen syntymästä on lukuisia kertomuksia. Yhden mukaan hän syntyi köyhään perheeseen ja joutui töihin jo nuorena. Kun Kungfutse oli 19-vuotias, hän meni naimisiin ja hänelle syntyi poika ja tytär.

Kun Kungfutse oli 22-vuotias, hän päätti ryhtyä opettajaksi. Hän opetti musiikkia, runoutta, historiaa ja elämäntapaohjeita. Tämän takia hänen maineensa levisi ympäri maata. Oppilaita alkoi virrata hänen luokseen, ja parhaimmillaan heitä oli jopa 3000. Kunfutse on kiinan historian suurin ja vaikutusvaltaisin ajattelija ja opettaja. Ajan suuret muutokset saivat monet ajattelijat pohtimaan yhteiskunnallisia ongelmia. Kungfutse oli tyytymätön aikansa moraaliin ja koetti elvyttää uudelleen arvomaailman, jonka hän uskoi olleen vallalla muinaisina kulta-aikoina. Kehitettyään oppinsa hän kiersi valtiosta valtioon etsien hallitsijaa, joka suhtautuisi siihen myönteisesti. Epäonnistuttuaan löytämään suopeaa ruhtinasta hän palasi kotiseudulleen Lu-valtioon ja alkoi tekemään opetustyötä.

Kungfutsen Oppi

Kunfutsen mukaan hyvä elämä syntyy siitä, että ihmiset noudattavat viiden suhteen sääntöä, jotka olivat: inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, hyvät tavat, uskollisuus ja viisaus. Kungfutsen mukaan oikeamielisyys on oikeaa menettelyä kaikissa tilanteissa. Kungfutselaisuudesta tuli valtionuskonto Kiinassa 100-luvulla, ja sen asema ja arvomaailma säilyivät Kiinan johtavana aatteena aina 1900-luvulle asti. Kungfutselainen elämänkatsomus antoi kiinalaisille lujuutta ja kestävyyttä parintuhannen vuoden ajan.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.