Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Håndball Brasil

Ingrid Mork Sletta (26), Bergen

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev i skoleåret 2010-2011 og gikk på håndballinjen.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Jørn Kristian Berg var min linjelærer. Vil beskrive han som åpen, energisk, morsom, oppmuntrende, varm, dyktig og målbevisst.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Visste ikke hva jeg ville studere, trengte et morsomt år som samtidig utfordret meg personlig. I tillegg hadde storesøsteren min hatt et minnerikt år på SkoFo, og jeg ble inspirert til å prøve det.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- Hovedårsaken til at jeg valgte SkoFo var at de hadde håndballinje. Det var en folkehøgskole i Oslo-området som også hadde håndballinje, men det følte jeg ble for å nære hjembyen min (Notodden). Jeg ønsket å kjenne på det å bo et annet sted og ikke ha muligheten til å ”rømme hjem” til mamma og pappa ved første anledning.

Studieturen til Brasil er et av høydepunktene i skoleåret.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Jeg hadde store forventninger. Mye fordi storesøsteren min hadde hatt mange fine opplevelser. Jeg forventet faktisk opplevelser for livet, noe jeg også fikk. I tillegg forventet jeg å få gode venner, bli utfordret, være utenfor komfortsonen, bli selvstendig og utvikle meg som håndballspiller.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på SkoFo?

- Større aksept for personer som var annerledes enn meg selv og som ikke nødvendigvis “fulgte strømmen”. Jeg fikk større respekt for folk som turte å være seg selv og begynte også å synes at det var ganske kult. Jeg ble også tryggere på meg selv og lærte å si ifra om ting og stå opp for meg selv.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Turene er det jeg husker best. Vi var blant annet i Brasil, Elverum og Barcelona. Veldig minnerike og flotte turer. Fra selve skolen var det Bosso (TV-stua), bakkeløp, stemninga rundt håndballkampene, særlig på hjemmebane. Disse var en fin avveksling for alle hvis det hadde vært en rolig uke. Vi hadde et veldig godt lag, så vi var ”garantert” en seier og god stemning i hallen. Noen ganger ble de andre elevene med for å se på kampene.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Ikke direkte, men jeg føler at folkehøgskolen gjorde meg sosialt komfortabel. Noe som er et viktig personlighetstrekk i yrket mitt.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Litt det samme som nevnt tidligere. Tryggere på meg selv, større aksept for andre, sosialt komfortabel og venner for livet.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Jeg har nær kontakt med flere at medelevene mine og fortsatt sporadisk kontakt med linjelærer.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- Jeg vil absolutt anbefale andre ungdommer å gå på folkehøgskole og jeg har også gjort det. Det er fordi det noe jeg husker tilbake på som veldig positivt og det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg kan egentlig ikke finne en eneste grunn til å la være å gå på folkehøgskole.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.