Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach- Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

Zapraszamy do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach po nowości wydawnicze.

Na tej stronce będziemy cyklicznie prezentować nowo zakupione pozycje wzbogacające nasz księgozbiór.

Literatura pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna

Legendy, baśnie i bajeczki

Literatura piękna i biografie

Zapraszamy do zgłaszania ciekawych propozycji do zakupu drogą mailową oraz korzystania z katalogu online w celu przeszukiwania naszego księgozbioru.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

ul.Limanowskiego 13

E-mail: b.pedagogiczna @o2.pl

www.poradniabartoszyce.eu

tel.: 539 404 545

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.