Loading

Seksualiteit Presentatie van de bouwstenen - oplevering augustus 2020

Een enthousiaste redactieraad heeft input geleverd voor het leertraject over seksualiteit. Een divers thema waar veel behoefte aan is binnen de organisaties.

Ik heb een 3d-print van een clitoris op mijn bureau liggen. Veel collega’s weten niet wat het is. Nu ben ik die man met die clitoris. – anekdote uit de redactieraad, trainer seksualiteit

Doel

Seksualiteit gaat niet alleen over de probleemsituaties maar juist ook om allerlei kleine gebeurtenissen die aanleiding zijn om er luchtig over te praten. Juist het gesprek in het dagelijkse. Het normaliseren van seksualiteit is het hoofddoel van dit thema.

Een overzicht van de bouwstenen

Ervaringsverhalen

Er zijn ervaringsverhalen van begeleiders opgenomen over diverse doelgroepen. Ze beschrijven de dilemma’s en uitdagingen die je tegen kunt komen als het gaat om seksualiteit.

Het geeft een goed beeld van de breedte van het onderwerp en maakt begeleiders gewoon met het onderwerp.

Introductie Seksueel functioneren

Deze introductie voor begeleiders draait om de seksuele ontwikkeling en seksualiteit in het algemeen. Een brede theoretische basis.

Impressie van de twee introductie bouwstenen

Introductie Seksualiteit Structureel Bespreken

In deze bouwsteen spreken we een andere doelgroep aan: Teamleiders, managers en gedragsdeskundigen. Het draait om hun invloed op het functioneren van de begeleiders rondom dit onderwerp.

Seksualiteit is een onderwerp waarbij visie vanuit de organisatie en steun vanuit hogerhand ontzettend belangrijk is. Deze bouwsteen draait daar om - Redactieraad

N.B. Het is dus belangrijk deze bouwsteen niet op te nemen in een leertraject voor begeleiders!

Casus Hoe dan?!

Als het gaat om seksualiteit bespreken zien veel mensen het nut wel. Alleen dan blijft de vraag: Hoe bespreek je dat dan?

In deze bouwsteen wordt dit in tien verschillende situaties in de praktijk gebracht. Het draait om de concrete aanpak.

Herkenbare situaties

De situaties gaan bewust over “gele vlag” situaties. Er worden geen grenzen overschreden en er zijn geen grote problemen. Dit om te normaliseren en juist in te gaan op hoe je het in het dagelijkse ter sprake brengt.

Bruikbare handvatten

Daarbij zijn er regelmatig handvatten te downloaden met bruikbare achtergrond informatie.

Ik vond het erg leuk en leerzaam om te doen. Mijn complimenten hoe mooi alles is geworden, ik ben er echt van onder de indruk! - Redactieraadlid Middin

Casus Koen

Een unieke bouwsteen waarbij een volledig geïllustreerde interactieve casus is gemaakt. Dit nodigt uit tot experimenteren en daagt de begeleider op een nieuwe en verfrissende manier uit.

In deze realistische casus krijgt de begeleider geen feedback maar het verhaal gaat verder op basis van de keuzes die je als begeleider maakt. Zo leer je door te proberen en het effect te beoordelen. Je kunt altijd terug om een andere aanpak te kiezen.

Toolbox

Er is al een enorme hoeveelheid materiaal beschikbaar over seksualiteit. Om deze module te verrijken is dit materiaal gebundeld en toegankelijk gemaakt in deze bouwsteen, de toolbox.

Er is gebruik gemaakt van verschillende categorieën. Elke tool wordt kort omschreven. Daarbij is een link naar het materiaal opgenomen.

11 tinten grijs

In tegenstelling tot de casus Hoe dan?! gaat het in deze bouwsteen ook om grensoverschrijdende en uitdagende situaties. Het is in de 11 situaties die worden uitgelicht niet altijd zwart of wit, maar... 11 tinten grijs. Hoe moeilijker de situatie, hoe meer punten je kunt verdienen. Hoe beter je keuze, hoe meer punten.

In deze game wordt de snelheid waarin je soms een keuze moet maken benadrukt. De game is uitermate geschikt om met het team te spelen en te gebruiken als aanleiding voor een gesprek.

Kletspot

Deze laagdrempelige tool kunnen begeleiders met hun cliënten gebruiken om over seksualiteit te kletsen.

De begeleider kiest kaartjes die passen. Print ze, knipt ze uit en stopt ze in een pot. Op vaste momenten, of tussendoor kan er een kaartje gepakt worden als gespreksopener.

Reflectieopdracht Mijn verhaal - Seksualiteit

Net als bij middelengebruik spelen de eigen normen en waarden van begeleiders bij dit thema een grote rol. Om je eigen wereldbeeld op dit onderwerp te onderzoeken is ook hier een Mijn Verhaal opdracht gemaakt. Voorbeelden van vragen zijn:

Hoe werd er bij jou thuis gedacht en gesproken over jongens- en meisjesgedrag?

Heb je geëxperimenteerd met je seksuele voorkeur?

Wanneer was je eerste kus en hoe heb je dat ervaren?

Het wordt echt een hele gave e-learning! - Redactieraadlid Ipse de Bruggen

Dankwoord

Speciale dank gaat uit naar de leden van de redactieraad die actief en betrokken hebben meegewerkt aan deze module.

Het was een leuk ontwikkeltraject, ook om andere collega's uit het land te zien en hun reacties te horen! - Redactieraadlid Cordaan
 • Nicole van Zelst - Lunet zorg
 • Ilona Verkooijen - Amarant
 • Annemarie Faassen - Ipse de Bruggen
 • Ineke van Zon - Cello
 • Robert Hubers - Cordaan
 • Moos Kelderman - Hartekamp Groep
 • Björn Ciggaar - Reinaerde
 • Joke Gerritsen - Siza
 • Yasmin Fleurima - Middin
 • Lotte Vaessen - Humanitas
 • Jantine van der Wekken - Cosis

Dit leertraject is ontwikkeld door BLEND Leren in opdracht van de VGN Academie.

Credits:

VGN Academie