Toplu Sms Toplu sms göndermenin en ucuz yolu

E-ticaret siteleri Toplu Sms ile çok avantajlı

E-ticaret sitelerinin kullanmaları gereken en önemli hizmet toplu sms hizmetidir. Firmalar teknoloji geliştikçe e-ticaret de gelişiyor. Artık firmalar ürünlerini sitelerinde satmakla yetinmiyor daha çok müşteri çekebilmek için başlıklı toplu sms kullanıyorlar.

Toplu Mesaj Gönder
Peki bu toplu sms ile neler yapilir?

Müşteri ürün satın aldıktan sonra firmanın baslığı ile ürün bilgisi ve kargo durumu gibi bilgilendirme mesajı iletiliyor. Burada e-ticaret sitesi sahibi dilerse müşterisine ürün hakkında anket yaparak memnuniyetini ölçerek ürünü hakkında düşüncesini iletebilir.

Toplu sms Kullananlara ne gibi faydası oluyor?

maliyeti bakımından toplu sms hizmeti diğer reklamlardan fiyatları bakımından oldukça ekonomiktir.müşterilere iletilen mesajlar marka değerini akılda kalıcı hale gelmesini sağlıyor.

Toplu Sms api

Kendi sisteminize entegre edebileceğiniz Toplu Sms Api hizmeti ile sisteminize kolayca senkronize ederek Api sayesinde XML ile toplu sms gönderebilirsiniz.

Kısaca Toplu sms sistemini e-ticaret sitesine sahip olan kişilerin kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu sayede hem markalarını hem de maliyetini etkili kullanmış olacaklar. Zaten Toplu Sms Fiyatları kullanıcılar için en düşük reklam maliyeti arasındadır.

Nereden satın alırım?
Created By
Toplu Sms
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.