KAMERA KÄYTTÖÖN – luovan kuvaamisen perusteet Alkaen LA 7.10.2017 klo 10.00, Pulkkilan peruskoulu

Opettajana Miida Sammale.

Haluaisitko oppia valokuvaamaan? Tule löytämään iloa ja rohkeutta oman digikamerasi käyttöön. Kokeilemme erilaisia valokuvaustekniikoita ja teemme kuvausretkiä lähiluontoon. Saat uusia ideoita ja innostusta valokuvaamiseen. Harjoittelemme myös kuvankäsittelyn perusteita. Kurssi sisältää kotitehtäviä. Lopuksi mahdollisuuksien mukaan valokuvausnäyttely. Sopii vasta-alkajille ja jonkin verran valokuvausta harrastaneelle. Kokoonnumme 7.10.2017, 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4.2018. Oma kamera mukaan.

Ilmoittautuminen 29.9.mennessä www.jokihelmenopisto.fi tai p. 044 7591 999.

Credits:

Created with images by Pexels - "camera girl outdoors"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.