Kilden til indre velvære - frigjør mer av ditt iboende potensiale

Inviterer til 1,5 dagers workshop i Tønsberg, 21. - 22. april: Fredag kveld 18.00 - 21.00 + Lørdag 9.30 - 16.30

______________________________

Earlybird pris kr 1.490 til. 24. mars 2017 (ord. pris 1.690)

______________________________

Hvorfor skal du dette?

Hvordan ville det være å oppleve livet som en strøm av ny innsikt og erkjennelse – og å kunne være åpen for de muligheter som livet byr på?

Erkjennelsen av hvordan vi opplever livet, verden rundt oss, og våre indre følelser har en avgjørende innflytelse på vår livsglede, skaperkraft og evne til å takle vanskeligheter.

______________________________

Hva om våre muligheter er uendelig mye større enn hva vi klarer se i øyeblikket, og vårt kreative potensiale er langt mer enn vi er i stand til å beskrive.

Norske 3P skole inviterer til 1,5 dag hvor vi vil fortelle deg om en dypere forståelse av menneskesinnet, og hvordan systemet ‘bak den mentale kulissen’ fungerer gjennom å gi deg øyeblikk-til-øyeblikk opplevelser.

______________________________

Dette er våre kursledere:

______________________________

HJERTELIG VELKOMMEN TIL INNSIKTER OG MULIGHET TIL Å SE DITT STØRRE POTENSIAL, MER KLARHET OG EN STØRRE RO I HVERDAG.

Dette er ikke noe vi bare tenker det ville være fint å oppleve, men en medfødt rett alle mennesker har. Du vil naturlig komme tilbake til "barnslig" nysgjerrighet og glede når du gjenkjenner det du alltid har båret med deg.

______________________________

Earlybird pris kr 1.490 til. 24. mars 2017 (ord. pris 1.690)

Med vennlig hilsen

http://www.3pskolen.no/
Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by BettyNudler - "just for now" • Mzlle - "forest landscape sun"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.