Loading

JAK ROZLICZYĆ SIĘ PRZED BOGIEM PORADNIK PRAWDZIWEGO POLAKA

ŚWIĘTE MIEJSCE ZOBOWIĄZUJE! NIGDY NIE ODWIEDZAJ BOGA GDY CIĘ NA TO NIE STAĆ!

DOBRA RADA: WSZYSTKIE TABLICE ODCZYTUJ NA GŁOS, POMOŻESZ W TEN SPOSÓB STARSZYM OSOBOM ODPOWIEDNIO ZROZUMIEĆ ICH TREŚĆ.

DOKŁADNIE ZAPAMIĘTAJ DROGĘ DO MIEJSCA SKŁADANIA OFIARY! DLA TWOJEJ WYGODY DOKŁADNIE OZNACZYLIŚMY WSZYSTKIE STACJE POŚREDNIE, A WIECZOREM DROGA KRZYŻOWA ROZPALA SIĘ SETKAMI PIĘKNYCH ŚWIATEŁEK W KSZTAŁCIE STRZAŁEK, KTÓRE DOPROWADZĄ CIĘ PROSTO DO CELU.

UWAGA NOWOŚĆ: DLA TWOJEJ WYGODY, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE UMIEŚCILIŚMY NA NOWYCH, WIĘKSZYCH, BARDZIEJ CZYTELNYCH TABLICACH.

PAMIĘTAJ, ŻE DZIĘKUJĄC BOGU W FORMIE OFIARY, MUSISZ ZOSTAWIĆ WSZYSTKO CO MASZ, NAWET NAJDROBNIEJSZE BANKNOTY, BÓG JEST WSZECHMOGĄCY, WIĘC BĘDZIE WIEDZIAŁ, ŻE COŚ UKRYŁEŚ!!!

PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ, ŻE NAWET JEŻELI ZATAISZ NIEWIELKĄ KWOTĘ TO RODZINA MOŻE SIĘ OD CIEBIE ODWRÓCIĆ, A WTEDY UMRZESZ W SAMOTNOŚCI I TRAFISZ PROSTO DO PIEKŁA!

UWAGA! POSTANOWILIŚMY WESPRZEĆ NASZYCH GOŚCI I PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ "BOSKA TABLICA" AŻ DO KOŃCA ROKU! JESZCZE MOŻESZ ZAMÓWIĆ TĄ PIĘKNĄ TABLICĘ ZA JEDYNE 1000 ZŁ, TAK TYLKO 1 TYSIĄC, WIĘC NIE CZEKAJ DO KOLEJNEJ WIZYTY! ZAMÓW OFIARNĄ TABLICĘ JUŻ DZIŚ! DZIĘKI TEMU NIE TYLKO W TEN SZCZEGÓLNY SPOSÓB WYRAZISZ SWOJĄ MIŁOŚĆ DO BOGA, ALE TEŻ POZOSTAWISZ COŚ PO SOBIE DLA POTOMNYCH.

A TERAZ POŻYCZ COŚ OD DOWOLNEJ STARSZEJ OSOBY NA WODĘ ŚWIĘCONĄ (STARSZE OSOBY CZASAMI ZAPOMINAJĄ ODDAĆ WSZYSTKO CO PRZYNIOSŁY, WIĘC NA PEWNO BĘDĄ JESZCZE COŚ MIAŁY, A W TEN SPOSÓB UCHRONISZ JE PRZED NIEZAMIERZONĄ OBRAZĄ BOGA)

PAMIĘTAJ! ŁAKOMSTWO TO GRZECH!

PODZIWIAJ, DOCENIAJ I UCZ SIĘ OD BÓGA GOSPODAROWANIA SWOIMI OFIARAMI

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE MOGĄ PAŃSTWO UBIEGAĆ SIĘ O BILETY ZNIŻKOWE NA WSTĘP DO NASZEGO PARKU, WYSTARCZY ZORGANIZOWAĆ GRUPĘ, MIN. 8 OSÓB, KTÓRE PRZYSIĘGNĄ PRZY KASIE, ŻE PODCZAS POBYTU NA TERENIE PARKU BĘDĄ ŚCIŚLE I BEZ WYJĄTKÓW PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRZEDSTAWIONYCH W TYM PORADNIKU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.