Loading

JAARVERSLAG 2020 STICHTING LEFTEAM

“We hebben een droom dat op een dag, jongeren in Zuid-Limburg, niet tussen het wal en schip komen te zitten. Een Zuid-Limburg waar jongeren niet thuis op de bank hangen; want thuiszitten, hoe kort dan ook, is géén optie. Een Zuid-Limburg waar gepraat kan worden, maar waar vooral gedaan wordt. Een Zuid- Limburg waar niet alleen de aandacht uitgaat naar jongeren mét een startkwalificatie. Maar waar jongeren, die een startkwalificatie ‘tijdelijk’ niet halen, of simpelweg nooit zullen halen, wél als volwaardige deelnemers van de maatschappij worden gezien. Waar gekeken wordt naar wat jongeren WEL kunnen en niet wat ze NIET kunnen. Een Zuid-Limburg waar je met talent en wilskracht ook heel wat kunt bereiken. We have a dream….”
Dromen over later: 'later is allang begonnen'.
LEFjongeren begeleiden, faciliteren én samen organiseren bijvoorbeeld in onze Stadstuin, waar alles weelderig groeit en bloeit.
'GO OLDLINE' de Maatschappelijke Diensttijd bedacht door onze LEFjongeren.
Durf te dromen én verwezenlijk ze met zorg, liefde en aandacht.
Trots op wat jezelf hebt gemaakt. Jongeren zijn tot veel in staat.
Diploma halen door motivatie, doorzettingsvermogen en vooral LEF.
Heerlijk meedraaien in de sociale (biologische) bakkerij staan. Leren door simpelweg te doen. Ondertussen genoeg tijd om te praten.
Thuiszitten is géén optie. Aan de slag in een inspirerende en 'veilige' omgeving.
Focus (indien mogelijk) op het behalen van het diploma.
Vaak in combinatie met school: buitenschools, maar wél contactmomenten mét school.
Wie goed doet, goed ontmoet. Bij LEF alle niveaus door elkaar. En dat werkt!
Alliantieovereenkomst VISTA College en Stichting LEFteam

Meer Kansen Voor Jongeren >> Ook in 2020 werkte Stichting LEFteam vol enthousiasme aan het verwezenlijken van onze droom. In maart 2018 ontving het LEFteam het bericht, van Hare Majesteit Koningin Máxima persoonlijk, dat we mee mochten doen met een driejarig programma van het Oranje Fonds. Binnen dit landelijke programma verzorgen we het project: 'Buitenschoolse heroriëntatie van overbelaste en overvraagde jongeren'. 2020 is het tweede jaar van dit project, waar naast het Oranje Fonds ook het Elisabeth Strouven Fonds, Sint Clemens Stichting, KNR-PIN en de gemeente Maastricht co-financieren.

Samen naar de Bakkersvakbeurs in Gorinchem

Buurzaam koken KIDS >> Van april 2019 tot juni 2020 zijn de LEFjongeren druk bezig geweest met Buurzaam koken KIDS, een project bekostigt vanuit ‘Onze Buurt’; een initiatief van Limburgse woningcorporaties. Bij dit project hebben we vele basisschoolscholieren mogen ontvangen die bij het LEFteam smaaklessen volgden. Daarnaast werd er driewekelijks een heuse kookworkshop georganiseerd voor kinderen t/m 12 jaar: eten bereiden en samen opeten. Uiteraard was dit ook weer een interessante leerervaring voor onze LEFjongeren op hun ontdekkingstocht naar talent.

Buurzaam koken KIDS februari 2020: LEFjongeren samen KIDS

Pandemie >> In maart 2020 werden we getroffen door de COVID-pandemie. Uiteraard had dit óók gevolgen voor het LEFteam. Maar dankzij onze jarenlange investeringen in ICT-infrastructuur, kon de begeleiding en coaching online plaatsvinden. Zelfs onze sportcoach heeft zijn sport en bewegingslessen online gegeven. Vanaf mei zijn we weer fysiek jongeren gaan ontvangen. Met dank aan Team Vastgoed - Gemeente Maastricht, die ons met gesloten beurs voor de periode van één jaar letterlijk méér ruimte heeft gegeven. Zo konden we conform de richtlijnen van het RIVM, de 1,5 meter afstand, ook daadwerkelijk waarborgen. Fysieke ontmoetingen op afstand waren vanwege de kwetsbare positie van veel jongeren ook hoognodig. Het is nu eenmaal niet bevorderlijk als je jong bent dat sociale ontmoetingen tot een minimum beperkt worden. Eenzaamheid en depressiviteit liggen op de loer. Wij hopen dat we deze ‘zwarte periode’ snel achter ons kunnen laten. Op de lange termijn effecten van de corona-periode is nog weinig zicht. Hoewel we van nature positief ingesteld zijn, vrezen wij, dat we nog lang geconfronteerd worden met negatieve ‘carry-over’ effecten van de pandemie. Hoe dan ook, als LEFteam maken we ons sterk om deze 'negativiteit' om te buigen in positiviteit. We zijn er klaar voor!

1,5 meter - met dank aan Team Vastgoed Gemeente Maastricht

LEFteam Plusvoorziening 2020-2024 >> Het kon niet uitblijven! In oktober 2020 kregen we het goede nieuws dat het LEFteam als zogenaamde Plusvoorziening is opgenomen in het ‘regionaal programma aanpak Voortijdig Schoolverlaten / RMC 39. Het LEFteam is vanwege haar doelstelling en jarenlange ervaring opgenomen in dit programma dat duurt van schooljaar 2020-2021 t/m schooljaar 2023-2024. De samenwerkende partners in dit programma omschrijven deze voorziening als volgt: 'Een Plusvoorziening is een voorziening ten behoeve van de onderwijsinstellingen in een RMC-regio, die bestaat uit een gecombineerd programma van onderwijs, leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en waar nodig arbeidstoeleiding. Deze voorziening wordt aangeboden aan jongeren tot 23 jaar, die zodanig ernstige problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten. Een Plusvoorziening richt zich op de doelgroep studenten vo en mbo tot 23 jaar die nog staan ingeschreven op school maar dreigen uit te vallen. In het kader van VSV een belangrijke groep die per individu maatwerk nodig heeft. Het uiteindelijke doel is weer terug naar school of eventueel naar werk.'

Aanmelden van deze leerlingen/studenten kan via: https://lefteam.nl/plusvoorziening-lefteam/

LEFteam in programma VSV 2020-2024

Talent-ontdekkingsreis >>LEFteam heeft ook in 2020 heel wat jongeren zien komen en (gelukkig!) ook weer zien gaan. Jongeren die een verkeerde schoolkeuze maakten, tijdelijk door omstandigheden niet goed in hun vel zaten, foute vriendjes/en of vriendinnetjes hadden en/of gehecht waren aan bepaalde middelen die niet standaard in het medicijnkastje staan. Maar ook jongeren die de schooldruk niet goed aankonden of op school niet alledaags gedrag vertoonden. Voor deze jongeren wil LEF er simpelweg zijn, en een talent-ontdekkingsreis aanbieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat in iedere jongere een talent schuilt, al is dat talent soms (nog) latent. In schooljaar 2019-2020 vonden veel jongeren, die het LEF hadden om aan hun toekomst te werken, hun weg weer naar het beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs, en zo kwamen ook zij weer dichter bij hun droom.

Dankbetuiging >> Natuurlijk past in dit online jaarverslag een dankbetuiging aan alle subsidiënten, sponsoren en zakelijke partners voor de financiële steun die we mochten ontvangen. Maar ik sluit graag af met vooral veel dankbaarheid te uiten voor al onze vrijwilligers. Hun belangeloze en grote inzet is het stevige fundament waarop LEF is gebouwd.

Jeroen Winkels, voorzitter bestuur Stichting LEFteam

2020 in film >> Een korte impressie van het LEFteam, gefilmd door de ogen van een LEFjongere.