Loading

Friskmeldt fra Stress og Tankestøy med et nytt paradigme

Det er to faktorer som alltid ligger til grunn for sykefravær og manglend

Personlig utfordringer som gir nedstemthet og manglende mestring privat

Er målet ditt en av disse faktorene?

Da inviterer vi deg til å lese videre

....................................................................

Myte: "Stress er noe som påføres meg fra mine omgivelser".

Snev av sannhet: Du kan benytte en stressball, men det løser ikke problemet

Å få kunnskap om hvordan en selv skaper tankestøy og stress, gir grunnlag for varig endring.

mestring, motivasjon og arbeidsglede er innebygd i oss, og blir lettere tilgjengelig når vi forstår de grunnleggende psykologiske prinsipper .

.........................................................................

Nytt paradigme: Med kunnskap om hvordan stress og tankestøy oppstår vil du ikke oppleve det som noe problem.

Med ny kunnskap forstår du:

1. At ditt stress ikke kommer fra dine omgivelser, men fra dine egne tanker.

2. At du kan mestre tidspress, krav og forventninger på en mer hensiktsmessig måte .

3. At du har tilgang på et ubegrenset potensiale, som gjør at du opplever en større mental styrke.

..............................................................................

Ønsker du kunnskap om hva som skaper motivasjon, prestasjon, mestring og glede i livet?

Vår tilnærming bygger på en dyp metakognitiv prosess hvor innsiktsbasert læring er satt i system.

Vi jobber intensivt over 3 måneder, med oppfølging over 6 måneder.

Prosessen er gjennomprøvd, men tilpasses deg vedr tid og sted.

Kursholdere

Kirsti Naper - HerreCoach og 3P mentor
  • Kirsti er sertifisert Insight Principles konsulent (metakognitiv fordypning), NLP Coach og helsecoach. Hun har over de siste 8 år jobbet i prosesser med mennesker både innenfor offentlig (NAV), privat-og bedriftsmarkedet.
Kathrine Jenssen - 3P mentor
  • Kathrine har en mastergrad i helsepsykologi, er utdannet Eating Psychology Coach og Three Principles mentor. Hun har siden 2015 jobbet med å bevisstgjøre mennesker på hvordan vi mentalt fungerer, slik at de står tryggere i seg selv og opplever mestring og mindre stress i livet.

Hva er HerreCoachen

  • Baserer seg på en internasjonalt anerkjent metode for endringsarbeid
  • Gir kunnskap om tanker og følelser som skaper varig endring
  • Gir ny kunnskap om de menneskelige mentale prosesser
  • Styrker det mentale immunsystem

Du har et større potensiale enn dine tanker kan håndtere i øyeblikket!

Nye tanker = Nye muligheter
Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by Tyler Nix - "untitled image" • SauLustig - "stress stress ball red" • MIH83 - "football football player stress ball" • bones64 - "horseshoe reservoir new jersey park" • wilhei - "hourglass time pressure time"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.