Stressmestring i et nytt paradigme

Vi er inne i et paradigmeskifte vedrørende kunnskap om hvordan vi mennesker mentalt og psykologisk fungerer. Vi står foran et skifte hvor det ikke lenger gir mening å holde på gamle overbevisninger om ytre årsaker til problemer og hvordan vi håndterer, fikser og justerer våre omgivelser.

....................................................................

Myten om stress: Stress er noe som påføres meg fra mine omgivelser.

..................................................................

Når du forstår våre mentale naturlover gir det ikke mening å lete i omgivelsene etter en forklaring på eget stress, det være seg både personlig- eller arbeidsrelatert.

Snev av sannhet: Stress forsvinner gjennom utøvelse av metoder og teknikker.

De færreste er klar over hvilke ressurser de allerede har tilgjengelig. Det er enkelt å ty til ytre faktorer "å bare skulle lære noe nytt eller å gjøre" for å mestre eget stress. Sannheten er at du ikke har behov for ytre stimuli eller handling for stressmestring.

...........................................................................

Nytt paradigme: Når vi får kunnskap om hvordan tankestøy og stress oppstår vil du lett “stå i” hektiske perioder uten å oppleve situasjonen som noe problem.

Med ny kunnskap forstår vi at våre omgivelser ikke kan gi oss tankestøy og stress, det er det bare troen på våre egne tanker som kan.

Det å forstå hvor våre opplevelser kommer fra er som en reset-knapp. Den vil hjelpe deg å automatisk finkalibrere din egen sinnstilstand og kapasitet.

Du vil gjøre det beste ut av enhver situasjon, noe som gjør at blant annet tidstyven vil forsvinne.

..............................................................................

For deg som ønsker snarlig og effektiv tilgang til ditt større potensiale

har vi laget et intensivkurs for varig og bærekraftig endring i forhold til:

personlig- eller arbeidsrelatert stress
krav og forventninger privat- eller i arbeidslivet

Målet med prosessen er at du finner de gode strategiene som er tilpasset deg, samt nye innsikter å forståelse i forhold til dine mål.

Effekten av en intensivprosess kan sammenlignes med 6 måneders ukentlig 1:1 coaching.

........................................................................

Samarbeidet går over 3 måneder med 2 oppstartsamtaler, 3 dager intensivkurs og 2 oppfølgingsamtaler.

Pris på intensivkurset fra kr 15.000,- mva fritt (intro.pris)

intropris gjeldende til 31.03.2017 (ordinært fra kr 22.500,-)

kurset tilpasses for både enkeltpersoner og grupper

Kursholderen

Kirsti Naper, 55 år

Mentaltrener, gründer, gründerutvikler og veileder

Kirsti har lang erfaring med veiledning av mennesker i ulike situasjoner. Og har de siste årene mye erfaring med stressrelaterte utfordringer i arbeidslivet, både for enkeltpersoner, men også for team med fokus på utvikling og vekst i markedet.

Hun har tidligere vært med å starte forskjellige firmaer og er mentor ved 3P Akademiet i Oslo. Kirsti har egen virksomhet og er med i et utviklingsprosjekt for eget helsesenter for Mentalhelse og utvikling i Vestfold. Kirsti har også oppdrag for NAV og har som mål å bistå mennesker til en stress fri hverdag og større tilgang på eget potensiale og kreativitet.

epost: kirstinaper@gmail.com

mobil: +47 46 40 06 11

Du har ett større potensiale enn dine tanker kan håndtere i øyeblikket!

Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by caio_triana - "work stressed accounts" • SauLustig - "stress stress ball red" • MIH83 - "football football player stress ball" • bones64 - "horseshoe reservoir new jersey park" • wilhei - "hourglass time pressure time"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.