Loading

Friskmeldt fra Stress og Tankestøy med et nytt paradigme

SINTEF har beregnet gjennomsnittskostnaden for en bedrift per uke per sykemeldt til å være kr 15.000,-
Det er to faktorer som alltid vil være bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt

1. Lavt sykefravær 2. Raskere tilbake

Er målet ditt en av disse faktorene?

Da inviterer jeg deg til å lese videre

....................................................................

Myte: "Stress er noe som påføres meg fra mine omgivelser".

Snev av sannhet: Du kan benytte en stressball, men det løser ikke problemet

De færreste er klar over hvilke ressurser de allerede har tilgjengelig. Det er enkelt å ty til ytre faktorer "å bare skulle lære noe nytt eller å gjøre" for å mestre stress.

...........................................................................

Den gode nyheten er at mental immunitet - som mestring, motivasjon og glede - er innebygd i oss.

.........................................................................

Nytt paradigme: Med kunnskap om hvordan stress og tankestøy oppstår vil du ikke oppleve det som noe problem.

1. Med ny kunnskap forstår du at ditt stress ikke kommer fra dine omgivelser, men fra dine egne tanker.

2. Det å få kunnskap er som en reset-knapp, som vil hjelpe deg å justere din egen sinnstilstand.

3. Du vil gjøre ditt beste ut av enhver situasjon og naturlig ta bedre valg for deg selv.

..............................................................................

Ønsker du å oppleve mer mestring, motivasjon og glede i hverdagen?

Vi tilbyr både enkeltsamtaler eller gruppeprosesser.

Ny innsikt vil hjelpe deg til å se egne ressurser.

Resultat: Redusert sykefravær og raskere tilbake.

Vi tilrettelegger prosessen slik at den passer for deg!

Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Mobil: 464 00 611

Mail: post@inconnect.no

Kursholdere

Kirsti Naper - Inconnect konsulent
Tina Witting - InConnect konsulent

Hva er InConnect

  • Baserer seg på en internasjonalt anerkjent metode for endringsarbeid
  • Tilpasset for å møte de utfordringer det norske bedriftsmarked erfarer
  • Gir ny kunnskap om de menneskelige prosesser
  • Styrker det mentale immunsystem

mobil: +47 46 40 06 11

Du har et større potensiale enn dine tanker kan håndtere i øyeblikket!

Nye tanker = Nye muligheter
Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by Greyerbaby - "girl pretty outdoors portrait outside field nature" • SauLustig - "stress stress ball red" • MIH83 - "football football player stress ball" • bones64 - "horseshoe reservoir new jersey park" • wilhei - "hourglass time pressure time"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.