Loading

Kunnskap om stress og tankestøy i et nytt paradigme

er målet å få en bedre hverdag med mindre stress og tankestøy,

da inviterer jeg deg til å lese videre!

....................................................................

Myten: "stress er noe som påføres meg fra mine omgivelser".

..................................................................

Når vi forstår våre mentale og psykologiske naturlover, gir det ikke mening å lete i omgivelsene etter en forklaring på eget stress og ubehag!

Snev av sannhet: stress forsvinner gjennom utøvelse av metoder og teknikker.

De færreste er klar over hvilke ressurser de allerede har tilgjengelig. Det er enkelt å ty til ytre faktorer "å bare skulle lære noe nytt eller å gjøre" for å mestre egne følelser.

...........................................................................

Den gode nyheten er at evne til mestring, motivasjon og glede er innebygd i oss.

.........................................................................

Nytt paradigme: med kunnskap om hvordan stress og tankestøy oppstår vil du lettere “stå i” egne følelser uten å oppleve det som noe problem.

1. Med ny kunnskap forstår du at ditt stress ikke kommer fra dine omgivelser, men fra dine egne tanker som skaper dine følelser.

2. Det å få kunnskap er som en reset-knapp, som vil hjelpe deg å automatisk finkalibrere din egen sinnstilstand og frihet.

3. Du vil gjøre ditt beste ut av enhver situasjon, noe som gjør at du kan oppleve mer mestring, motivasjon og glede i hverdagen.

..............................................................................

For deg som ønsker å oppleve mer mestring, motivasjon og glede i hverdagen

tilbyr vi både enkeltsamtaler og/eller intensivprosess for varig og bærekraftig kunnskap for endring.

Hensikten med kunnskap er at du får nye innsikter å forståelse i forhold til din hverdag.

Vi tilrettelegger prosessen slik at den passer for deg!

Prosessene kan tilpasses for både enkeltpersoner og grupper.

Ta kontakt for mer informasjon og pris.

Mobil: 464 00 611

Kursholderen

Kirsti Naper, 56 år

Mentaltrener, InConnect konsulent

Kirsti har lang erfaring med veiledning av mennesker i ulike situasjoner. Og har de siste årene mye erfaring med utfordringer i arbeidslivet, både for enkeltpersoner, men også for team med fokus på de menneskelige relasjoner.

Hun har tidligere vært med å starte forskjellige firmaer og er blant annet medeier og underviser på Norsk 3P skole i Tønsberg. Kirsti har egen virksomhet å jobber både med privatpersoner og inn i bedrifter. Kirsti har også oppdrag for NAV og har som mål å bistå mennesker til en stressfri hverdag og større tilgang på eget potensiale og kreativitet.

mobil: +47 46 40 06 11

Du har ett større potensiale enn dine tanker kan håndtere i øyeblikket!

InConnect.no
Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by Greyerbaby - "girl pretty outdoors portrait outside field nature" • SauLustig - "stress stress ball red" • MIH83 - "football football player stress ball" • bones64 - "horseshoe reservoir new jersey park" • wilhei - "hourglass time pressure time"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.