Loading

RENESANČNÍ PERLY TOSKÁNSKA Navštivte proslulou část střední Itálie, kde se zrodila renesance a najdeme zde známá místa jako Florencii, Pisu a mnoho dalších zajímavých měst.

1.DEn

Odjezd od školy ve večerních hodinách, noční transfer do Itálie.

2.den

První den v Itálii vyplníme poznáním centra Toskánska a kolébkou renesance – Florencii. Naše procházka zahrne katedrálu Santa Maria del Fiore s baptisteriem, Palazzo Vecchio s replikou Michelangelova Davida, slavný most Ponte Vecchio či palác Pitti - sídlo rodu Medicejských. Odpoledne si odpočineme v zahradách Boboli a navštívíme další volně přístupné paláce a jejich zahrady. Dojezd na ubytování.

3.DEN

Po snídani se vydáme na cestu do oblasti Umbrie. Zde navštívíme Perugii – významné historické a umělecké centrum. Město ležící na výrazném vrchu okolní krajiny má co nabídnout – katedrálu sv. Vavřice a Herculana ze 14. století, jednu z největších radnic v zemi Palazzo dei Priori, Etruský oblouk a další renesanční skvosty. Jen kousek dále leží rodiště Františka z Assisi – Assisi, na svahu Monte Subasio, pod skálou, na jejímž vrcholku jsou zbytky středověkého hradu. Ve městě navštívíme baziliku sv. Františka z Assisi s klášterem a několik dalších významných kostelů a míst. Dojezd na ubytování.

4.DEN

Poslední den nás čeká historická Siena, jejíž zachovalé centrum s křivolakými uličkami je zapsáno na seznamu UNESCO - Piazza del Campo - unikátní svažující se náměstí, fontánu Fonte Gaia, Palazzo Publico s Torre di Mangia (2. nejvyšší věž v Itálii), odkud si prohlédneme okolí a místní katedrálu. Večer odjezd zpět do ČR.

5.den

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Created By
Ján Husár
Appreciate