Grand Canyon NATIONAL PARK

Hallo k ben ghizlan kijk mee naar een boeiende voorstelling over Grand Canyon National Park.

Enkele overzichtsfoto's

De Grand canyon is een nationa rk in de noorden van de staat Arizona. DIt atuurfenomeen werd gedurende 17 miljoen haar gevormd door een combinatie van tektonische activiteit (opstuwing van het coloradoplateau) en eroderende werking van Coloradorivier.

Created By
Ghizii lalaaaa
Appreciate

Credits:

Created with images by ahisgett - "Desert View Grand Canyon 3" • ahisgett - "Grand Canyon 14" • ahisgett - "Desert View Grand Canyon 3" • Unsplash - "grand canyon majestic sky" • ahisgett - "Grand Canyon 20"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.