Loading

De Schoolweetjes Nummer 11 || 23 november 2018

Sinterklaas

Wij zijn er nu al klaar voor.

De ouders/ verzorgers van groep 1 en 2 hebben het vast al gezien, de aankleding van de hal is helemaal in de sfeer van het Sinterklaasfeest gebracht. De versiercommissie is hard aan het werk geweest en ook vanaf deze plek bedanken we de dames voor hun werk. We waarderen dit zeer.

Schoenmaatjes

De eerste schoenendoos is binnen.

De eerste schoenendoos voor de actie Schoenmaatjes van Edukans is deze week ingeleverd. Een attente ouder wees ons erop dat de verzendkosten niet via een envelop in de doos, zoals vorige jaren, moet worden voldaan. Door het activeren van de barcode krijgt u een mail met daarin een rekeningnummer waar u de verzendkosten van 6 euro op kunt overmaken. Let wel, het is niet verplicht om de verzendkosten voor uw rekening te nemen, maar het mag uiteraard wel, graag zelfs. Activeert u de barcode niet en wilt u toch bijdragen aan de verzendkosten dan mag u natuurlijk een envelop met zes euro in de doos leggen.

Buitendag groep 3

Groep 3 heeft afgelopen dinsdag een mooie buitendag, maar dan binnen, gehad. De leerlingen gingen naar het Natuurmuseum in Holten. De ouders die mee zijn geweest bedanken wij voor het rijden en begeleiden.

Het was opletten in het museum.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 48,26 meegenomen voor de zending. Alle gevers heel hartelijk dank!

Kind op maandag

Ieder mens heeft soms een geheim dat je liever met niemand deelt. Geen haar op mijn hoofd… Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson zijn geheim toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest. Er wordt gelezen uit Rechters 16: 1-21.

De kleuters horen de verhalen 'De broers gaan nog een keer naar Egypte' en 'Jacob gaat naar Egypte'.

Vrije middag voor de leerlingen

Denkt u aan de vrije middag voor de leerlingen op vrijdag 30 november. De leerkrachten hebben deze middag de tijd om administratie zaken in orde te maken en voorbereidingen te treffen voor de komende lessen.

Beethoven anders

Marc Robbins maakt met veel geduld bijzonder knapgemaakte filmpjes. Al sleeënd volgen we in dit korte filmpje de melodie van Beethovens beroemde vijfde symfonie. Ogen en oren klaar? Sleeën maar! Fascinerend🛷 tot het eind.

Een goed weekend

Wij wensen u en jullie allen een fijn weekend toe. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Gabby Orcutt - "untitled image" "Dog leafs" by E. Gruber + Prinses Marijkeschool. 

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.