Loading

Stora Bokbytardagen 16 maj 2018

Arrangeras av föreningen Medveten Konsumtion

Så här går det till:

Den 16 maj letar du fram en eller flera böcker som du vill byta bort, och tar med dem när du går hemifrån. Byt sedan bort dem mot andra böcker någon gång under dagen.

Säkert har också du en eller flera böcker hemma som du redan har läst!

Om du inte hittar någon att byta böcker med - på jobbet, bussen, tåget, fiket etc. finns det fler möjligheter:

Byt på någon av alla fasta bokbytarstationer!

2017 hade vi fler än 110 fasta bokbytarstationer, på över 60 platser i hela Sverige!

Byt böcker med varandra!

2018 vill vi ha ännu fler stationer, så kom igen och anmäl dig!

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Stockholm. Vi är den lilla föreningen som jobbar med med stora frågorna. Vi samarbetar med såväl företag, skolor, kommuner, föreningar och organisationer för att fler människor ska göra medvetna och långsiktiga val i vardagen.

"Det spelar stor roll om du handlar någonting med eftertanke eller ingen tanke"

Design: PR Text&Bild

Alla rättigheter reserverade, 2018

Credits:

Created with images by designedbyjess - "flower rose love"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.